ZoekenMenu

Overnameformulier

De vertrekkende en nieuwe huurder verklaren met het invullen van het overnameformulier ermee bekend te zijn dat PeelrandWonen met betrekking tot de overname van veranderingen en goederen geen enkele aansprakelijkheid draagt. Bij in gebreke blijven van één van beide partijen kan PeelrandWonen hierop niet worden aangesproken. Het is vertrekkende huurder bekend dat, bij in gebreke blijven van de nieuwe huurder, hij tegenover PeelrandWonen verantwoordelijk is voor een correcte oplevering van de woning.  Een in te vullen overnameformulier wordt aan de vertrekkende huurder door ons verstrekt.

Uw gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt om op uw aanvraag te reageren. Zie ook onze Privacyverklaring.

 

Terug naar boven