ZoekenMenu

Dé woningstichting in de gemeente Boekel

Huurverhoging

Hoe zit het met de huurverhoging:

De netto huurprijs van uw woning kan éénmaal per jaar, meestal per 1 juli, wijzigen. Deze aanpassing is geregeld in de huurwet. Deze huurverhoging is nodig om het woonbezit op verantwoorde wijze te blijven verhuren.

De Tweede Kamer stelt nog steeds het huurbeleid vast. Dan gaat het om grote lijnen. De bewegingsruimte binnen dit kader wordt voor de verhuurder steeds kleiner. De voorgestelde huurverhoging wordt voorgelegd aan de Huurdersraad.

De servicekosten mag PeelrandWonen jaarlijks aanpassen. Vaststelling van de servicekosten gebeurt mede aan de hand van prijsstijgingen en verbruikscijfers. Los van de wettelijke huurverhogingen mag een wijziging van de huurprijs altijd als hierover overeenstemming bestaat tussen de huurder en de verhuurder. Denk hierbij aan het plaatsen van isolatieglas of een HR-combi cv-ketel. Deze werkzaamheden kunnen een huurverhoging tot gevolg hebben.


Niet eens met huurverhoging:

Als u het niet eens bent met de huurverhoging, kunt u schriftelijk bezwaar maken. U kunt uw brief voorzien van inhoudelijke gronden waarom u bezwaar maakt schrijven naar: PeelrandWonen, Postbus 14, 5427 ZG Boekel of mailen naar info@peelrandwonen.nl. Wij reageren schriftelijk op uw bezwaar. Mocht u nog niet eens zijn met onze reactie, dan kunt u uw bezwaar indienen bij de huurcommissie. Meer informatie vindt u ook in de Huurwijzer.Huurcommissie:

Dit is een door de overheid ingestelde commissie. De huurcommissie doet een uitspraak over uw bezwaar. Het bezwaar moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. U moet op inhoudelijke gronden aangeven waarom u bezwaar maakt. U kunt bij de huurcommissie géén bezwaar maken op grond van de onderhoudstoestand van uw woning en tegen de aanpassing van leveringen en diensten. Een speciaal formulier om de klacht in te dienen moet gebruikt worden. Dit formulier en alle informatie kunt u lezen op de website www.huurcommissie.nl.

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de huurcommissie, dan kunt u in beroep gaan bij de kantonrechter. Deze doet dan een bindende uitspraak.

0492 - 32 44 05
Terug naar boven