ZoekenMenu

Dé woningstichting in de gemeente Boekel

Huurverhoging

Hoe zit het met jaarlijkse huurverhoging

De netto huurprijs van uw woning kan éénmaal per jaar, meestal per 1 juli, wijzigen. Deze aanpassing is geregeld in de huurwet. Deze huurverhoging is nodig om het woonbezit op verantwoorde wijze te blijven verhuren. De Tweede Kamer stelt in grote lijnen het huurbeleid vast. De voorgestelde huurverhoging wordt voorgelegd aan de Huurdersraad.

De servicekosten mag PeelrandWonen jaarlijks aanpassen. Vaststelling van de servicekosten gebeurt mede aan de hand van prijsstijgingen en verbruikscijfers. Los van de wettelijke huurverhogingen mag een wijziging van de huurprijs altijd als hierover overeenstemming bestaat tussen de huurder en de verhuurder. Denk hierbij aan het plaatsen van isolatieglas of een HR-combi cv-ketel. Deze werkzaamheden kunnen een huurverhoging tot gevolg hebben.


Huurverhoging 2019

Om huurders een betaalbaar huis te kunnen blijven bieden hebben Aedes (zij behartigen de belangen van de woningcorporaties) en de Woonbond (zij behartigen de belangen van de huurders) begin dit jaar een Sociaal Huurakkoord gesloten.

Op basis van dit Sociaal Huurakkoord wordt het mogelijk dat een huurder met een laag inkomen en een hoge huur op eigen verzoek in aanmerking kan komen voor huurbevriezing of huurverlaging.

Sociaal Huurakkoord nog niet officieel

Een aantal afspraken uit het Sociaal Huurakkoord vergt een wetswijziging. Dat geldt ook voor de regeling voor tijdelijke huurbevriezing of -verlaging. Helaas is deze wetswijziging niet voor 1 mei 2019 geregeld, omdat de minister nog aan moet geven of hij akkoord gaat met alle afspraken. Formeel kan dit akkoord dus pas ingaan in 2020, mits de wet- en regelgeving gewijzigd is.

 

Wat betekent dit nu?

Volgens de wet zijn wij dus niet verplicht om een huurverlaging of huurbevriezing te geven.
Een huurverlaging kunnen wij momenteel niet bieden, maar vooruitlopend op dit akkoord willen wij wel dit jaar de mogelijkheid bieden tot huurbevriezing.

 

Wat is huurbevriezing?

Dit betekent dat de kale (netto) huur, dus de huurprijs zonder servicekosten, dit jaar hetzelfde blijft en de huurverhoging van 1 juli 2019 niet doorgaat. In principe geldt deze huurbevriezing voor 1 jaar en als de situatie voortduurt, kan de huurder het volgende jaar opnieuw een aanvraag indienen.


Voor wie geldt de mogelijkheid tot huurbevriezing?

Dit geldt voor twee verschillende groepen huurders:

 1. Huishoudens met een laag inkomen en een huur boven de ‘aftoppingsgrens’:
  Huurprijs van € 607,46 tot € 720,42 voor een- en tweepersoonshuishoudens met een inkomen van
  € 0 tot € 22.700 voor eenpersoonshuishouden en een inkomen van
  € 0 tot € 30.825 voor tweepersoonshuishouden.

  Huurprijs van € 651,03 tot € 720,42 voor huishoudens van drie of meer personen met een inkomen van
  € 0 tot € 30.825.
 2. Huishoudens met een huur boven de € 720,42 en een inkomen dat lager is dan € 38.035.

(De huurtoeslag gaat uit van de ‘rekenhuur’. Dit is de kale huur samen met de servicekosten die gedeeltelijk meetellen voor de huurtoeslag. Woningcorporaties kijken bij Passend Toewijzen en bij de aanvraag tot huurbevriezing alleen naar de kale huur)

 

Hoe vraag je een huurbevriezing aan?

Dit kan door te mailen naar info@peelrandwonen.nl onder vermelding van "Huurbevriezing".
In deze mail geeft u aan uw: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), emailadres en de reden waarom u denkt in aanmerking te komen voor huurbevriezing.

U dient als bijlagen toe te voegen:
- De meest recente inkomensverklaring(en) van u en uw evt. partner (te downloaden via Mijn Belastingdienst)
- Een
uittreksel uit de Basisregistratie Personen van de gemeente Boekel
Houdt uw DigiD bij de hand. (De gemeente rekent voor het opvragen van BRP uittreksel €15)

 

Heeft u geen recht op huurbevriezing, maar wilt een bezwaar maken op uw huurverhoging?

Als u het niet eens bent met de huurverhoging, kunt u schriftelijk bezwaar maken. In dit schriftelijke bezwaar dient u op inhoudelijke gronden aan te geven waarom u bezwaar maakt. U kunt dit bezwaar sturen naar: PeelrandWonen, Postbus 14, 5427 ZG Boekel of mailen naar info@peelrandwonen.nl. Wij reageren schriftelijk op uw bezwaar. Mocht u nog niet eens zijn met onze reactie, dan kunt u uw bezwaar indienen bij de huurcommissie.


Huurcommissie

Dit is een door de overheid ingestelde commissie. De huurcommissie doet een uitspraak over uw bezwaar. Het bezwaar moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. U moet op inhoudelijke gronden aangeven waarom u bezwaar maakt. U kunt bij de huurcommissie géén bezwaar maken op grond van de onderhoudstoestand van uw woning en tegen de aanpassing van leveringen en diensten. Een speciaal formulier om de klacht in te dienen moet gebruikt worden. Dit formulier en alle informatie kunt u lezen op de website www.huurcommissie.nl.

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de huurcommissie, dan kunt u in beroep gaan bij de kantonrechter. Deze doet dan een bindende uitspraak.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?

Mail ons dan gerust via info@peelrandwonen.nl of neem contact met ons op via telefoonnummer 0492-324405. Wij helpen u graag verder.

0492 - 32 44 05
Terug naar boven