Peelrand Wonen

Eenmalige huurverlaging 2021

In 2021 krijgen huurders met een laag inkomen in een relatief dure huurwoning een huurverlaging. Dit is een landelijke maatregel en bij wet geregeld. Huurders met een kale huur boven € 633,25 (een- en tweepersoonshuishoudens) of € 678,66 (drie of meer personen) per maand én een laag inkomen hebben in 2021 eenmalig recht op huurverlaging. Voor 1 april 2021 ontvangen alle huurders die een huurverlaging krijgen van ons een brief met een voorstel. Huurders die te maken hebben gehad met een inkomensdaling na 2019 kunnen de huurverlaging zelf aanvragen.

Indien u een eenmalige huurverlaging krijgt kan dit invloed hebben op de hoogte van de huurtoeslag. Met een lagere huur krijgt u misschien minder huurtoeslag. Met een lager inkomen misschien juist meer. Maak een proefberekening.
Geef uw nieuwe huur en uw eventueel gewijzigde inkomen door aan de Belastingdienst/Toeslagen. Wij geven uw huurverlaging ook door aan de belastingdienst.

Krijg ik een eenmalige huurverlaging?
Dit hangt af van uw huurprijs, uw gezinssamenstelling en het inkomen. Voor sociale huurwoningen met een hoge huurprijs checken woningcorporaties bij de Belastingdienst welke huurders op basis van hun huishoudinkomen van 2019 recht hebben op een eenmalige huurverlaging. De Belastingdienst laat ons alleen weten of u boven of onder een bepaalde grens valt. En dus niet wat u precies verdient. Deze huurders ontvangen hierover ook een brief van de Belastingdienst. Huurders die huurverlaging krijgen, hoeven hiervoor niets te doen. Zij ontvangen uiterlijk 1 april een brief van ons met het voorstel. De huurverlaging gaat in op de eerste dag van de tweede maand na de datum van het voorstel (dus minimaal een maand na het voorstel).

Om welke huurprijs en inkomensgrens gaat het?
In onderstaande tabel ziet u wat de huurgrenzen en de inkomensgrenzen zijn om de eenmalige huurverlaging te krijgen.

Eenmalige huurverlaging 2021

De Belastingdienst kijkt naar het inkomen over 2019, omdat de gegevens over 2020 nog niet bekend zijn. Is uw inkomen na 2019 gedaald, waardoor u al minstens zes maanden een lager inkomen hebt dan de inkomensgrens en ligt de kale huur hoger dan de hierboven genoemde grens? Dan heeft u ook recht op huurverlaging. U moet het dan wel zelf aanvragen. Dit geldt ook voor een wijziging in het huishouden.

Huurders met een inkomensdaling na 2019
Huurders die te maken hebben gehad met een inkomensdaling na 2019 kunnen de huurverlaging zelf schriftelijk bij ons aanvragen. Daarbij geldt wel dat deze inkomensdaling ten minste zes maanden voorafgaand aan het verzoek tot huurverlaging is opgetreden. Stuur hiervoor uiterlijk 30 december 2021 de volgende stukken per brief of mail naar ons:

Heeft u hierover vragen? Op de website van de Rijksoverheid of de Woonbond vindt u alle regels goed uitgelegd. Heeft u nog andere vragen? Neem dan contact op met ons via telefoonnummer (0492) 32 44 05 of info@peelrandwonen.nl.

Downloads
Wet eenmalige huurverlaging - informatie huurders
Terug naar boven