ZoekenMenu

Dé woningstichting in de gemeente Boekel

Bijzondere woonvormen

Inleunwoning:

PeelrandWonen heeft 5 inleunwoningen op het terrein van het zorgpark Sint Petrus. De bewoners kunnen zorg en andere diensten inkopen van het zorgcentrum Sint Petrus. De 5 inleunwoningen zijn met een verbindingsgang verbonden aan het zorgcentrum Sint Petrus. Alleen als men in bezit is van een sleutel via het zorgcentrum, kan het zorgcentrum betreden worden via de verbindingsgang.

Om in aanmerking te komen voor deze 5 senioren inleunwoningen kunt u contact opnemen met BrabantZorg, afdeling zorgbemiddeling. U dient wel ingeschreven te zijn als woningzoekende bij PeelrandWonen via www.woonserviceboekel.nl

PeelrandWonen biedt alleen de woonruimte aan. De zorg dient u zelf in te kopen. Deze woningen zijn via een zusteroproepsysteem aan het zorgcentrum verbonden. U kunt het zorgcentrum Sint Petrus bereiken via telefoonnummer 0492 - 32 83 28.

Aanleunwoning:

Net als de inleunwoningen zijn de 35 aanleunwoningen ook met een verbindingsgang verbonden aan het zorgcentrum Sint Petrus. Bewoners kunnen zelfstandig wonen en als men wenst kunt u de zorg en andere diensten inkopen van het zorgcentrum van Sint Petrus. Alleen als men in bezit is van een sleutel via het zorgcentrum, kan het zorgcentrum betreden worden via de verbindingsgang, inclusief de toegang tot het zorgcentrum.

De aanleunwoningen zijn voor mensen vanaf 55+ die zelfstandig kunnen en willen wonen met de zorg in de nabijheid. Om in aanmerking te komen voor deze aanleunwoningen dient u ingeschreven te staan als woningzoekende bij PeelrandWonen via www.woonserviceboekel.nl Voor het woonaanbod en woningtoewijzing geldt de normale procedure via woonserviceboekel, maar in sommige gevallen wordt er via de zorgbemiddeling van Sint Petrus een kandidaat voorgedragen.

PeelrandWonen biedt alleen de woonruimte aan. Zorg dient u zelf in te kopen. U bent vrij in de keuze van een zorgleverancier. Bewoners kunnen desgewenst de zorg en andere diensten inkopen van het zorgcentrum van Sint Petrus telefoonnummer 0492 - 32 83 28.


Een woning voor jongeren met een beperking:

PeelrandWonen heeft op het zorgpark Sint Petrus 5 woningen voor jongeren met een lichamelijke en of geestelijke beperking, die met enige begeleiding wel zelfstandig kunnen en willen wonen met de zorg in de nabijheid. Deze woningen zijn net als de in en aanleunwoningen verbonden aan het Zorgcentrum.

Donkzicht:

"Donkzicht" is de naam van een uniek woonproject voor paren die een gezamenlijke huishouding voeren, waarvan één van beiden zorg en ondersteuning nodig heeft in de vorm van begeleiding bij de dagstructuur. De zorgbehoefte kan zijn ontstaan door Dementie, Parkinson of niet aangeboren hersenletsel, waardoor mensen niet meer een zelfstandig leven kunnen leiden.

Het biedt zorg aan de begeleidingsbehoeftige en alle vrijheid aan de gezonde partner. De gezonde partner kan meedoen aan het dagprogramma waar de begeleidingsbehoeftige partner aan deelneemt, of zelf buitenshuis deelnemen aan andere activiteiten. “Donkzicht” staat voor: “zo gewoon mogelijk samenwonen en weten dat de zorg dichtbij is”.

Het gebouw bestaat uit 12 grote appartementen verdeeld in 2 verdiepingen van 6 woningen. Elke woning heeft een woonkamer, een slaapkamer, bergruimte/2e slaapkamer, een keuken en een badkamer. Daarnaast heeft elke groep van 6 woningen de beschikking over een algemene ruimte, waar activiteiten plaatsvinden en zorg geleverd wordt aan de partner die hulp nodig heeft. In deze algemene ruimte is ook een grote keuken aangelegd omdat maaltijdbereiding en gezamenlijk eten deel kunnen uitmaken van het dagprogramma. Hierdoor kan het “gewone” leven voor de zorgvrager en de gezonde partner zoveel mogelijk doorgaan.

Om in aanmerking te komen voor deze woningen dient u ingeschreven te staan als woningzoekende bij PeelrandWonen via www.woonserviceboekel.nl De vrijgekomen appartementen van Donkzicht worden aangeboden via www.woonserviceboekel.nl

PeelrandWonen biedt alleen de woonruimte aan. Zorg dient u zelf in te kopen. U bent verplicht zorg in te kopen bij BrabantZorg 

0492 - 32 44 05
Terug naar boven