ZoekenMenu

Dé woningstichting in de gemeente Boekel

Bijzondere woonvormen

Inleunwoning:

PeelrandWonen heeft inleunwoningen op het terrein van het zorgpark Sint Petrus. De bewoners kunnen zorg en andere diensten inkopen van het zorgcentrum Sint Petrus. De 5 inleunwoningen zijn met een verbindingsgang verbonden aan het zorgcentrum Sint Petrus. Alleen als men in bezit is van een sleutel via het zorgcentrum, kan het zorgcentrum betreden worden via de verbindingsgang.

Vijf inleunwoningen zijn voor senioren, die een indicatie heeft via BranbantZorg voor langdurig verblijf. Om in aanmerking te komen voor deze inleunwoningen kunt u contact opnemen met BrabantZorg, afdeling zorgbemiddeling. U dient wel ingeschreven te zijn als woningzoekende bij PeelrandWonen.

PeelrandWonen biedt alleen de woonruimte aan. De zorg dient u zelf in te kopen. U bent niet vrij in de keuze van een zorgleverancier. U bent verplicht zorg af te nemen van het zorgcentrum Sint Petrus. Deze woningen zijn via een zusteroproepsysteem aan het zorgcentrum verbonden. U kunt het zorgcentrum Sint Petrus bereiken via telefoonnummer 0492 - 32 83 28.

 

Aanleunwoning:

Net als de inleunwoningen zijn de 35 aanleunwoningen ook met een verbindingsgang verbonden aan het zorgcentrum Sint Petrus. Bewoners kunnen zelfstandig wonen en als men wenst kunt u de zorg en andere diensten inkopen van het zorgcentrum van Sint Petrus. Alleen als men in bezit is van een sleutel via het zorgcentrum, kan het zorgcentrum betreden worden via de verbindingsgang, inclusief de toegang tot het zorgcentrum.

De aanleunwoningen zijn voor mensen vanaf 55+ die zelfstandig kunnen en willen wonen met de zorg in de nabijheid. Om in aanmerking te komen voor deze aanleunwoningen dient u ingeschreven te staan als woningzoekende bij PeelrandWonen. Voor het woonaanbod en woningtoewijzing geldt de normale procedure, maar in sommige gevallen wordt er via de zorgbemiddeling van Sint Petrus een kandidaat voorgedragen.
De vrijgekomen aanleunwoningen worden meestal geadverteerd in het “Weekblad Boekel & Venhorst” en via deze site. PeelrandWonen biedt alleen de woonruimte aan. Zorg dient u zelf in te kopen. U bent vrij in de keuze van een zorgleverancier. Bewoners kunnen desgewenst de zorg en andere diensten inkopen van het zorgcentrum van Sint Petrus telefoonnummer 0492 - 32 83 28.

 

Een woning voor jongeren met een beperking:

PeelrandWonen heeft op het zorgpark Sint Petrus 5 woningen voor jongeren met een lichamelijke en of geestelijke beperking, die met enige begeleiding wel zelfstandig kunnen en willen wonen met de zorg in de nabijheid. Deze woningen zijn verbonden aan het Zorgcentrum. Deze worden door Diomage uit Gemert toegewezen.

Donkzicht:

"Donkzicht" is de naam van een uniek woonproject voor paren die een gezamenlijke huishouding voeren, waarvan één van beiden zorg en ondersteuning nodig heeft in de vorm van begeleiding bij de dagstructuur. De zorgbehoefte kan zijn ontstaan door Dementie, Parkinson of niet aangeboren hersenletsel, waardoor mensen niet meer een zelfstandig leven kunnen leiden. Deze woningen worden door de zorgbemiddeling van BrabantZorg toegewezen.

Het biedt zorg aan de begeleidingsbehoeftige en alle vrijheid aan de gezonde partner. De gezonde partner kan meedoen aan het dagprogramma waar de begeleidingsbehoeftige partner aan deelneemt, of zelf buitenshuis deelnemen aan andere activiteiten. “Donkzicht” staat voor: “zo gewoon mogelijk samenwonen en weten dat de zorg dichtbij is”.

Het gebouw bestaat uit 12 grote appartementen verdeeld in 2 verdiepingen van 6 woningen. Elke woning heeft een woonkamer, een slaapkamer, bergruimte/2e slaapkamer, een keuken en een badkamer. Daarnaast heeft elke groep van 6 woningen de beschikking over een algemene ruimte, waar activiteiten plaatsvinden en zorg geleverd wordt aan de partner die hulp nodig heeft. In deze algemene ruimte is ook een grote keuken aangelegd omdat maaltijdbereiding en gezamenlijk eten deel kunnen uitmaken van het dagprogramma. Hierdoor kan het “gewone” leven voor de zorgvrager en de gezonde partner zoveel mogelijk doorgaan.

Voor meer informaite over "Donkzicht", kunt u contact opnemen met de casemanager van Brabantzorg, Diana Bevers, telefoonnummer 088 - 99 85 555. Zij bespreekt of men voldoet aan de criteria en hoe men zich kan aanmelden voor deze appartementen. Om in aanmerking te komen voor deze woningen dient u ingeschreven te staan als woningzoekende bij PeelrandWonen.

 

Pinksterbloem:

Aan de Pinksterbloem in Boekel zijn 4 grote eengezinswoningen gebouwd. Deze grote eengezinswoningen zijn bijzonder, want zij bieden woonmogelijkheid voor mensen met een lichamelijke beperking. Zij beschikken namelijk over een slaapkamer en een gelijkvloerse badkamer op de begane grond.

Om in aanmerking te komen voor deze woningen dient u ingeschreven te staan als woningzoekende bij PeelrandWonen. De vrijgekomen woningen worden geadverteerd in het “Weekblad Boekel & Venhorst” en via deze site.

0492 - 32 44 05
Aanmelden nieuwsbrief
Terug naar boven