ZoekenMenu

Dé woningstichting in de gemeente Boekel

Een woning huren bij PeelrandWonen

• Download deze folder als PDF
• Online inschrijven

Deze folder informeert u in het kort over de manier waarop wij onze huurwoningen aanbieden. Wij beheren en verhuren 600 woningen in allerlei soorten en prijsklassen in Boekel en Venhorst.

Inschrijven:

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning van PeelrandWonen is een inschrijving als woningzoekende noodzakelijk. Aan de inschrijving zijn een aantal voorwaarden verbonden.

Degene die zich wil inschrijven:

Inschrijven gaat bij voorkeur online via ons inschrijfformulier. De inschrijving start daadwerkelijk als het inschrijfgeld van € 25,00 en het volledige ingevulde formulier in ons bezit is. Het papieren inschrijfformulier kunt u op ons kantoor inleveren tijdens de openingstijden van: maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 12:00 uur, ’s middags volgens afspraak. Vrijdagmiddag zijn wij gesloten.

 

Inschrijfpunten:

Vanaf de datum dat de inschrijving betaald is, worden de inschrijfpunten toegekend. Inschrijfpunten worden gegeven voor:

 

Woningaanbieding:

Wij adverteren onze vrijgekomen woningen op onze website en in het “Weekblad Boekel & Venhorst”. Dit blad wordt op woensdag huis aan huis verspreid aan de inwoners van de gemeente Boekel. Bij voorkeur reageert u direct online Reageren via onze website op ons woningaanbod Een tweede mogelijkheid is de reactiebon onder aan de advertentie binnen de op de bon vermelde termijn op kantoor in te leveren.

Woningtoewijzing:

De geadverteerde woningen worden volgens vastgestelde richtlijnen toegewezen. Bij de toewijzing wordt o.a. gekeken naar de volgende voorwaarden:

 

Een woning huren bij PeelrandWonen Boekel

 

Vereiste formulieren bij reactiebon:

 

Verkorting van wachttijd:

Dit voorrecht kan in uitzonderlijke gevallen verleend worden. Verzoek tot wachttijd verkorting kan alléén schriftelijk bij ons aangevraagd worden.

 

Specifieke huisvesting:

Specifieke soorten huisvesting gelden uiteraard alleen voor de betreffende doelgroep. Voorbeelden zijn senioren (minimaal 55 jaar) met een indicatie voor een inleun,-aanleun,-of zorgwoning en jongeren met een geestelijke en/of lichamelijke beperking.

 

Verplichting rijksoverheid:

De rijksoverheid kan PeelrandWonen verplichten voor een bepaalde categorie woningzoekende woonruimte aan te bieden. In deze categorie vallen o.a. mensen uit opvanghuizen en vluchtelingen uit opvangcentra. Woningen voor deze groepen worden niet geadverteerd.

 

Woningruil:

Een verzoek tot woningruil kan schriftelijk worden ingediend. Hierbij worden de vastgestelde passendheidscriteria getoetst. 

Weigering van een woning:

Omdat u zelf reageert op de woning van uw keuze wordt er, indien een passende woning zonder gegronde reden door u wordt geweigerd, 10 strafpunten toegekend. Deze worden na 10 maanden weer bijgeschreven. Bij een tweede weigering vervalt uw inschrijving.

 

Het vervallen van uw inschrijving:

In de volgende gevallen vervalt uw inschrijving:

 

Bezwaar:

Als u het niet eens bent met een toewijzing, of een bezwaar heeft tegen het aantal toegekende inschrijfpunten of strafpunten, kunt u uw standpunt bij ons schriftelijk indienen. U ontvangt van onze directeur een schriftelijke reactie. Bent u het nog niet eens, dan kunt u tegen het besluit van de directeur in beroep gaan bij de Regionale geschillencommissie. Deze gaat nadat de partijen zijn gehoord een bindend advies uitbrengen. De gehele procedure vindt u uitgebreid terug op onze website.

 

Contact:

PeelrandWonen
Rutger van Herpenstraat 35
5427 AD Boekel
Postbus 14
5427 ZG Boekel

telefoonnummer 0492 32 44 05

info@peelrandwonen.nl
www.peelrandwonen.nl

0492 - 32 44 05
Aanmelden nieuwsbrief
Terug naar boven