ZoekenMenu

Een woning huren bij PeelrandWonen

Inschrijven:

Wij beheren en verhuren 620 woningen in allerlei soorten en prijsklassen in Boekel en Venhorst.
Om in aanmerking te komen voor een huurwoning van PeelrandWonen is een inschrijving als woningzoekende noodzakelijk. Aan de inschrijving zijn een aantal voorwaarden verbonden.

Degene die zich wil inschrijven:

Inschrijfduur:

Vanaf de datum dat de inschrijving betaald is, gaat de inschrijfduur van start. 

Woningaanbieding:

Onze vrijgekomen huurwoningen worden aangeboden via onze website. 

Woningtoewijzing:

Onze aangboden huurwoningen worden volgens vastgestelde richtlijnen toegewezen. Bij de toewijzing wordt o.a. gekeken naar de volgende voorwaarden:

Specifieke huisvesting:

Specifieke soorten huisvesting gelden uiteraard alleen voor de betreffende doelgroep. Voorbeelden zijn senioren (minimaal 55 jaar) met een indicatie voor een inleun,-aanleun,-of zorgwoning en jongeren met een geestelijke en/of lichamelijke beperking. 

Verplichting rijksoverheid:

De rijksoverheid kan PeelrandWonen verplichten voor een bepaalde categorie woningzoekende woonruimte aan te bieden. In deze categorie vallen o.a. mensen uit opvanghuizen en vluchtelingen uit opvangcentra. Woningen voor deze groepen worden niet geadverteerd. 

Woningruil:

Een verzoek tot woningruil kan schriftelijk worden ingediend. Hierbij worden de vastgestelde passendheidscriteria getoetst. Via ons invulformulier Woningruil kunt u uw verzoek bij ons indienen.

Het vervallen van uw inschrijving:

Uw inschrijving vervalt op het moment dat u een huurwoning van ons accepteert en de huurovereenkomst ondertekend heeft.

 

Terug naar boven