ZoekenMenu

Huurverhoging juli 2015

Alle huurders van PeelrandWonen hebben inmiddels de aanzegging van de huurverhoging per 1 juli 2015 ontvangen. In overleg met Huurdersraad Onder de Pannen is ook dit jaar gekozen voor een gematigde huurverhoging.

onderstaande tabel geeft per inkomensgroep de huurverhoging per 1 juli 2015 aan:

Huurverhoging 2015

Met name de groep huishoudens die recht hebben op huurtoeslag krijgen een behoorlijke korting op de toegestane huurverhoging.

Vanaf volgend jaar gaat de wijze van berekening van de huurverhoging veranderen. Op dit moment hebben de koepel van woningcorporaties, Aedes en de Woonbond een akkoord over de huurverhoging in de toekomst. De landelijke overheid dient dit akkoord nog te erkennen en de leden van Aedes stemmen op 30 juni 2015 over dit voorstel.

Meer informatie over de huurverhoging vindt u in het artikel van uw huurdersraad. Als u vragen heeft over de huurverhoging per 1 juli 2015 kunt u contact opnemen met onze medewerker van de afdeling Financiën, de heer Alfred van der Wijst. U kunt hem tijdens onze kantoortijden bereiken via telefoonnummer 0492 32 44 05. Alfred staat u graag te woord.

Naar het overzicht
Terug naar boven