ZoekenMenu

Functieprofielen Raad van Commissarissen PeelrandWonen

• Download deze informatie als PDF

Algemeen:

In de notitie “Kwaliteitsprofiel Raad van Commissarissen PeelrandWonen, versie juni 2014” is aangegeven dat er naast dit algemene kwaliteitsprofiel nog vijf specifieke functieprofielen zijn benoemd:

  1. Voorzitter – Algemeen
  2. Lid Financieel – Economisch
  3. Lid Volkshuisvestelijk – Sociaal – Maatschappelijk –Zorg - HRM
  4. Lid Juridisch – Procedureel – Bestuurlijk
  5. Lid Vastgoedontwikkeling – Projectontwikkeling – Techniek

Twee leden hebben zitting in de RvC namens de huurders. De voorkeur gaat uit voor de functieprofielen 3 en 4.

 

Functieprofiel Voorzitter,tevens voorzitter Beoordelingscommissie:

 

Functieprofiel Financieel –Economisch, tevens voorzitter Auditcommitee:

 

Functieprofiel Volkshuisvestelijk –Sociaal – Maatschappelijk – Zorg - HRM (bij voorkeur lid namens de huurders):

 

Functieprofiel Juridisch – Procedureel – Bestuurlijk (bij voorkeur lid namens de huurders):

 

Vastgoedontwikkeling – Projectontwikkeling – Techniek:

Terug naar boven