ZoekenMenu

Dé woningstichting in de gemeente Boekel

Uitleg inkomensverklaring

De overheid heeft regels opgesteld voor het verhuren van sociale huurwoningen. Voor deze woningen tot een huurprijs van € 720,42 (prijspeil 2019) geldt een maximum gezinsinkomen van bruto € 38.035,-- per jaar. De verhuurder (woningcorporatie) dient het gezinsinkomen te controleren voordat er een definitieve woningtoewijzing plaatsvindt. Deze controle voeren wij uit door van u en van uw evt. partner inkomensverklaring geregistreerd inkomen van het afgelopen jaar van de Belastingdienst te vragen.

Wanneer u dit nalaat kunnen wij uw reactiebon niet verwerken en komt u niet in aanmerking voor de gevraagde woning. Indien u via onze website de reactiebon wil invullen, dan kunt u een scan(s) van uw formulier(en) als bijlage(n) meesturen.
 
U kunt deze inkomensverklaring(en) gratis aanvragen via de Belastingtelefoon 0800-0543 of via deze link: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoe-kom-ik-aan-een-inkomensverklaring

U heeft deze inkomensverklaring ook nodig van een eventuele partner en/of medebewoner(s) (met uitzondering van inwonende kinderen). Het aanvragen van een deze inkomensverklaring(en) duurt een aantal werkdagen. Daarom is het verstandig om alvast een verklaring(en) in huis te hebben, voor als u binnenkort in aanmerking wilt komen voor een huurwoning. Als uw gezinsinkomen in het lopende jaar behoorlijk veranderd is, hebben wij bij de aanbieding ook gegevens uit het lopende jaar nodig.

0492 - 32 44 05
Terug naar boven