ZoekenMenu

Uitleg inkomensverklaring

De overheid heeft regels opgesteld voor het verhuren van sociale huurwoningen. Voor deze woningen tot een huurprijs van € 737,14 (prijspeil 2020) geldt een maximum gezinsinkomen van bruto € 39.055,-- per jaar. De verhuurder (woningcorporatie) dient het gezinsinkomen te controleren voordat er een definitieve woningtoewijzing plaatsvindt. Deze controle voeren wij uit door van u en van uw evt. partner de meest recente inkomensverklaring geregistreerd inkomen van de Belastingdienst te vragen. Dus voor in het jaar 2020 vragen wij de verklaringen vanaf 2018.

U kunt deze inkomensverklaring(en) gratis aanvragen via de Belastingtelefoon 0800-0543 of via deze link: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoe-kom-ik-aan-een-inkomensverklaring

U heeft deze inkomensverklaring ook nodig van een eventuele partner en/of medebewoner(s) (met uitzondering van inwonende kinderen). Het is verstandig om alvast de verklaring(en) in huis te hebben, voor als u binnenkort in aanmerking komt voor een huurwoning. 

Terug naar boven