Peelrand Wonen

Aanvraagformulier Leefbaarheidsbudget

Heeft u een goed idee voor een buurtproject en wilt u deze aanvragen? Vul dan dit aanvraagformulier in!

Aanvraagformulier Leefbaarheidsbudget

Huurder PeelrandWonen
Anders
De heer
Mevrouw
Boekel
Venhorst

Projectomschrijving: wat gaat u doen? Wat wilt u ondernemen? Welke activiteit vindt er plaats?

Hoe bevordert het project het behoud of verbetering van de woning of woonomgeving? (bijvoorbeeld schoonmaakacties, gezamenlijk opknappen algemene ruimten)

Wanneer en waar vindt het project plaats?

Wie zijn er bij het project betrokken?

Waarmee kunnen wij het project ondersteunen? (bijvoorbeeld verzoek tot financiële bijdrage (begroting toevoegen), leveren van materiaal)

Hier kunt u bestanden uploaden (bijvoorbeeld een begroting of tekeningen of plannen etc)

* Verplichte velden
Terug naar boven