ZoekenMenu

Verantwoording toewijzing

De rangordebepaling voor een huurwoning vindt plaats aan de hand van inschrijfduur en passendheid. Enkele huurwoningen worden toegewezen aan doelgroepen, zoals bijvoorbeeld Vluchtelingen (Asiel/Statushouder), Urgentie en Zorgbehoeftigen met indicatie (Donkzicht).

Alleen de woningzoekende die op nummer 1 staat ontvangt van ons een aanbieding onder voorbehoud. Indien deze de woning niet accepteert wordt de volgende benaderd. In onderstaande tabel verantwoorden wij de door ons toegewezen woningen.

Adres

Aantal reacties

Inschrijfdatum nieuwe huurder

     
     
     
Terug naar boven