ZoekenMenu

Verantwoording toewijzing

De rangordebepaling voor een huurwoning vindt plaats aan de hand van inschrijfduur en passendheid. Enkele huurwoningen worden toegewezen aan doelgroepen, zoals bijvoorbeeld Vluchtelingen (Asiel/Statushouder), Urgentie en Zorgbehoeftigen met indicatie (Donkzicht).

Alleen de woningzoekende die op nummer 1 staat ontvangt van ons een aanbieding onder voorbehoud. Indien deze de woning niet accepteert wordt de volgende benaderd. In onderstaande tabel verantwoorden wij de door ons toegewezen woningen.

Adres

Aantal reacties

Inschrijfdatum nieuwe huurder

Wit Gele Kruispad 13 Boekel 5 30-01-2003
Grootveld 81 Boekel 19 14-09-2015
Burgtstraat 10 Boekel 6 22-01-1996
Beatrixlaan 14 Boekel 15 03-03-2018
De Kastanjes 27 Boekel 14 13-12-2017

 

Terug naar boven