ZoekenMenu

 

Verantwoording toewijzing

De rangordebepaling voor een huurwoning vindt plaats aan de hand van inschrijfduur en passendheid. Enkele huurwoningen worden toegewezen aan doelgroepen, zoals bijvoorbeeld Vluchtelingen (Asiel/Statushouder), Urgentie en Zorgbehoeftigen met indicatie (Donkzicht).

Alleen de woningzoekende die op nummer 1 staat ontvangt van ons een aanbieding onder voorbehoud. Indien deze de woning niet accepteert wordt de volgende kandidaat benaderd. In onderstaande tabel verantwoorden wij de door ons toegewezen woningen.

Adres

Aantal reacties

Inschrijfdatum nieuwe huurder

Wit Gele Kruispad 13, Boekel 5 30-01-2003
Grootveld 81, Boekel 19 14-09-2015
Burgtstraat 10, Boekel 6 22-01-1996
Beatrixlaan 14, Boekel 15 03-03-2018
De Kastanjes 27, Boekel 14 13-12-2017
Grootveld 87, Boekel 21 28-01-2017
De Essen 20, Boekel 25 04-08-2018
De Koekoeksbloem 37, Venhorst 23 30-11-2015
Grootveld 40, Boekel 21 08-05-2018
Veenpluis 7, Boekel 31 27-01-2015
Kerkpad 34B, Venhorst 19 20-03-2019
De Essen 17, Boekel 27 19-04-2018
Kloosterlaan 40, Boekel 9 19-10-2005
Kloosterlaan 70, Boekel 70 29-03-2016
Burg. Ottowstraat 28, Boekel 31 09-05-2003

 

Terug naar boven