Peelrand Wonen

Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen van PeelrandWonen houdt toezicht op de uitvoering van het beleid door de werkorganisatie. Tijdens de vergaderingen met de bestuurder  wordt de voortgang besproken.

Heeft u een vraag aan de raad van commissarissen dan kunt u deze via het onderstaande e-mail adres stellen. In verband met vastgestelde vergaderdata is het niet altijd mogelijk om direct te reageren op uw vraag. E-mail: rvc@peelrandwonen.nl

Leden raad van commissarissen 

Mevr. P.T.O. van Laarhoven-Rovers (lid namens de huurders en tevens voorzitter)
Dhr. K.J.H.M. van Sleeuwen (lid)
Dhr. A.J.H. Smets (lid)
Dhr. F.J.M. Grisel (lid namens de huurders)

Terug naar boven