ZoekenMenu

Urgentie

Met voorrang een andere woning:

Als u bij ons als woningzoekende staat ingeschreven, kunt u urgentie aanvragen.
Wanneer krijgt u voorrang? Om met voorrang een andere woning te krijgen, hebt u een urgentieverklaring nodig. U krijgt alleen een urgentieverklaring als u voldoet aan de volgende voorwaarden.

Voorwaarden:

 1. Er is sprake van een noodsituatie.
  Er moet sprake zijn van een noodsituatie die zo ernstig is dat het onverantwoord is om de situatie te laten voortduren. De situatie heeft een directe relatie met de woning of woonomgeving en door een aanpassing aan de woning is het probleem niet te verhelpen.
 2. De noodsituatie is ontstaan buiten uw eigen verantwoordelijkheid.
  De noodsituatie is ontstaan buiten de eigen verantwoordelijkheid en de woningzoekende heeft niet kunnen zien aankomen waardoor de woningzoekende het niet op tijd heeft kunnen ingrijpen. Daarnaast heeft de woningzoekende voldoende actie ondernomen om het woonprobleem op te lossen.
 3. De noodsituatie is ontstaan in de gemeente Boekel.
  Wanneer u buiten de gemeente Boekel woont kunt u terecht bij de woningcorporatie in uw eigen gemeente.
 4. De woningzoekende is niet in staat het probleem zelf op te lossen.
  Denk aan niet voldoende inkomen om te kopen of te huren in een hogere huursegment.


Redenen voor voorrang:


Woningzoekende wordt mishandeld of bedreigd. Meldingen en aangiften bij de politie helpen niet en de woningzoekende heeft een verklaring van een erkende hulpverleningsinstantie. Deze instantie beschrijft de ernst van de situatie en verklaart dat verhuizen de enige oplossing is.

Woningzoekende wordt dakloos door overmacht.
Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan brand, storm, enz.

Woningzoekenden gaan uit elkaar.
Indien het huwelijk, geregistreerd partnerschap of het samenlevingcontract eindigt kunt u alleen voorrang krijgen als;

Overlast.
Wanneer er sprake is van ernstige aanhoudende overlast die het noodzakelijk maakt dat u op korte termijn verhuist. De woningzoekende er alles aan heeft gedaan om de overlast te verminderen en de politie of andere hulpverleningsinstanties bevestigen dat. Daarnaast is de situatie eerder bij ons gemeld en onze bemiddeling heeft niet geholpen.


Geen reden voor voorrang:

Zwangerschap
Zwangerschap is geen reden voor voorrang.

Schulden
Schulden zijn erg vervelend maar geen reden voor voorrang, ook niet als u vrijwillig uw huis verkoopt.

Gezinshereniging
Gezinshereniging is geen reden voor voorrang, ook niet bij terugkeer na emigratie.

Ouderen
Wanneer de woningzoekende de woning is ontgroeit en liever een woning heeft zonder tuin of dichterbij het centrum wil wonen. Wij begrijpen dat, maar het is geen reden voor voorrang ook niet vanwege uw gezondheid. Wel kunt u contact opnemen met de WMO-consulent van de gemeente. Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor een aangepaste woning. Daarmee vergroot u de kans dat u snel een andere woning vindt.

Lange reistijd naar het werk
Het is vervelend voor u maar geen reden voor voorrang.

Wonen op een camping
Heel vervelend voor u maar geen reden voor voorrang.

Slecht onderhouden woning
De huurder kan PeelrandWonen aanspreken op het gebrek. Wij proberen samen met u te zoeken naar een oplossing.

Hoe vraagt u urgentie aan?


Wat gebeurt er als de urgentie u is toegewezen?

Indien u urgentie toegewezen hebt, heeft u recht op voorrang op een woning. U moet zelf blijven reageren op woningen maar het kan ook zijn dat u een woning krijgt toegewezen.

Indien u urgentie toegewezen hebt gekregen op basis van “Woningzoekenden gaan uit elkaar” krijgt u alleen tien extra maanden inschrijfduur toegewezen. Het is de bedoeling dat u zelf blijft reageren op het woningaanbod van PeelrandWonen.

 

Terug naar boven