ZoekenMenu

Huuropzegging

Hoe zegt u uw huur op?

Als u gaat verhuizen, dan moet u altijd schriftelijk de huur opzeggen. U zegt de huur op door het formulier ‘huuropzegging’ in te vullen en een kopie identiteitsbewijs(zen) toe te voegen. Indien de huurder is overleden vragen wij een (kopie) van het overlijdensbericht. Gebruik hiervoor het formulier "Huur opzeggen bij overlijden".


Zijn er meerdere huurders?

Staat uw huurcontract op twee namen of is er ter zijner tijd een medehuurderschap aangevraagd? Dan moet ook de andere huurder het opzeggingsformulier ondertekenen, anders is uw opzegging niet geldig.


Bevestiging opzegging:

Zodra wij uw huuropzegging hebben ontvangen sturen wij u een bevestigingsbrief, waarin wij de einddatum van de huur vermelden en de datum van de inspecties.


Inspecties van de woning:

In verband met de aangeschepte maatregelen rond het Corona-virus hanteren wij op dit moment een andere werkwijze. In deze folder leggen wij deze werkwijze aan u uit.

Wij komen de woning twee keer bekijken.


Eigen aanpassingen:

Hebt u de woning zelf aangepast? Dan bekijkt onze medewerker deze aanpassingen bij de eerste controle. Er zijn dan 3 mogelijkheden:

  1. U mag de aanpassing laten zitten en u krijgt een vergoeding
  2. U mag de aanpassing laten zitten en u krijgt geen vergoeding
  3. U moet de aanpassing verwijderen en de woning weer in oude staat herstellen.

    Wil de volgende huurder in dat geval de aanpassing overnemen, dan mag u de aanpassing laten zitten. In dat geval moet u het overnameformulier invullen en ondertekenen. Zowel uw handtekening als de handtekening van de nieuwe huurder moet op het formulier staan.


De eindafrekening:

Na de einddatum verrekenen wij alle kosten. U hebt misschien teveel huur betaald, nog een huurachterstand of wij hebben nog kosten gemaakt om de woning te herstellen. U ontvangt eventueel een brief waarin staat hoeveel geld u ontvangt of moet betalen.


Meterstanden

U moet zelf zorgen voor het aangaan en beëindigen van leveringsovereenkomsten van uw energieleveranciers (elektriciteit, gas en water)
De meeste leveranciers willen dat u 2 weken vóór het verlaten van de woning de verhuisdatum bij hen bekend maakt. Op de verhuisdatum geeft u zelf de meterstanden van elektra, gas en water aan de leveranciers door. Wilt u meer informatie van uw energieleveranciers, dan kunt u zelf contact opnemen met de leveranciers.


Overname van goederen en/of zaken van de betreffende woning:

Heeft u goederen zoals; gordijnen, vloerbedekking, aangebrachte veranderingen in de woning die u wilt overdragen aan de nieuwe huurder? Op het overnameformulier kunt u dit aangeven. Dit formulier moet door u bij ons in geleverd zijn vóór het ondertekenen van de huurovereenkomst door de nieuwe huurder.

Terug naar boven