Peelrand Wonen

Onze Visie

PeelrandWonen is met circa 630 woningen werkzaam in de gemeente Boekel. Wij staan elke dag voor diverse uitdagingen en afwegingen. In de keuzes die wij daarbij maken is het van groot belang dat wij kunnen verantwoorden WAAROM wij dit doen. Dit visiedocument legt hiervoor de basis en beschrijft waar wij als PeelrandWonen voor staan. Waar wij elke dag voor uit ons bed komen. Met welke bedoeling wij handelen. En wat wij graag willen bereiken.

Wij vinden het zeer belangrijk dat wij antwoord kunnen geven op de waarom-vraag. Het mooie aan kinderen is dat zij deze vraag volop stellen, maar ga nu eens na: Hoe vaak krijgen zij hierop van een volwassen iemand een serieus antwoord? Het antwoord is al snel: “Daarom”. En in onze sector is het al snel: “Omdat het ons beleid is!”. Een dergelijk antwoord is te gemakkelijk en is in deze tijd niet meer acceptabel. Persoonlijke vragen worden dan ook beantwoord met persoonlijke reacties.

Om tot dit document te komen hebben wij geregeld gesprekken met onze huurders en professionele samenwerkingspartners. Deze gesprekken geven ons belangrijke informatie over hetgeen van ons verwacht wordt. In combinatie met onze ambities en gezond boerenverstand, leidt dat tot de basis van deze visie. Jaarlijks wordt dit document herijkt en geactualiseerd waar nodig. Deze jaarlijkse actualisatie doen wij om te voorkomen dat wij in een positie terecht komen waarbij het nodig is om het roer volledig om te gooien. Het zorgt ervoor dat wij bij de les blijven en dat wij ons voortdurend met de goede zaken bezig houden. Vervolgens verwerken wij deze visie in een jaarplan waarin wij omschrijven WAT wij willen doen en HOE wij dit willen doen. Daarbij houden wij er rekening mee dat men in Boekel houdt van een duidelijke en directe communicatie. Géén wollig, dik document met moeilijke woorden, maar gewoon kort en krachtig omschrijven waar wij voor staan. En waarom wij doen, wat wij doen!

Martijn van Straaten

Directeur-Bestuurder PeelrandWonen

November 2022

Downloads
Strategische visie 2023-2026
Terug naar boven