ZoekenMenu

Onze Visie

Download hier Onze Visie

Wij zijn PeelrandWonen

Een kleine ambitieuze woningstichting die, als enige corporatie, werkzaam is in de gemeente Boekel. Wij staan elke dag voor diverse uitdagingen en afwegingen. In de keuzes die wij daarbij maken is het van groot belang dat wij kunnen verantwoorden WAAROM wij dit doen.

Visiedocument

Dit visiedocument is in 2019 geactualiseerd en legt hiervoor de basis en beschrijft waar wij als PeelrandWonen voor staan. Waar wij elke dag voor uit ons bed komen. Met welke bedoeling wij handelen. En wat wij graag willen bereiken.                        

 

Waarom-vraag

Wij vinden het zeer belangrijk dat wij antwoord kunnen geven op de waarom-vraag. Het mooie aan kinderen is dat zij deze vraag volop stellen, maar ga nu eens na: Hoe vaak krijgen zij hierop van een volwassen iemand een serieus antwoord? Het antwoord is al snel: “Daarom”. En in onze sector is het al snel: “Omdat het ons beleid is!”. Een dergelijk antwoord is te gemakkelijk en is in deze tijd niet meer acceptabel.

Tot standkoming visiedocument

Om tot dit document te komen hebben wij, door middel van visie-tafels en -ontmoetingen, diverse gesprekken gevoerd met onze huurders en professionele samenwerkingspartners. Deze gesprekken gaven ons belangrijke informatie over hetgeen van ons verwacht wordt. In combinatie met onze ambities en gezond boerenverstand, heeft dat geleid tot deze visie.

Er is ook gevraagd wat er minimaal in dit document wordt verwacht aan onderwerpen. Toch vindt u niet al deze onderwerpen terug in dit document. De reden hiervoor is dat een aantal zaken meer op het gebied van tactisch en operationeel beleid liggen dan op het gebied van een strategische visie. Deze onderwerpen zijn dus niet van tafel, maar worden op een later moment in beleid vertaald. Dit beleid wordt vervolgens getoetst aan deze strategische visie.

Wat, hoe en waarom

Met deze visie breken wij met de 4-jaarlijkse cyclus, waarbij wij een nieuw ondernemingsplan maken. Deze visie voor de langere termijn leeft continue voort in de organisatie en wordt ieder jaar geactualiseerd. Dit doen wij om te voorkomen dat wij in een positie terecht komen waarbij het nodig is om het roer volledig om te gooien. Het zorgt ervoor dat wij bij de les blijven en dat wij ons voortdurend met de goede zaken bezig houden. Vervolgens verwerken wij deze visie in een jaarplan waarin wij omschrijven WAT wij willen doen en HOE wij dit willen doen.
Daarbij houden wij er rekening mee dat men in Boekel houdt van een duidelijke en directe communicatie. Géén wollig, dik document met moeilijke woorden, maar gewoon kort en krachtig omschrijven waar wij voor staan. En waarom wij doen, wat wij doen!

Martijn van Straaten
Directeur-Bestuurder PeelrandWonen
November 2019

Terug naar boven