ZoekenMenu

Dé woningstichting in de gemeente Boekel

Passend Toewijzen

Passend Toewijzen

Zoals u wellicht weet heeft de overheid regels opgesteld om sociale huurwoningen "passend toe te wijzen" aan nieuwe huurders. Met passend toewijzen wil de overheid zorgen dat mensen met de laagste inkomens niet een voor hen te dure woning kunnen huren. Woningcorporaties zijn verplicht om zich aan deze regels te houden. Uw jaarinkomen en uw huishoudgrootte bepalen voor welke woningen u in aanmerking komt. Voorrangregels voor te huur aangeboden woningen blijven bestaan.
Deze toewijzingsregels gelden alleen voor nieuwe huurcontracten.

Jaarinkomen

Onder jaarinkomen verstaan we:
- uw gezamenlijke bruto jaarinkomen;
- het inkomen van uw partner en andere mensen die bij u inwonen telt mee;
- het inkomen van uw kinderen telt niet mee. 

Wat vragen we van u?

Wij vragen bij elke reactiebon, dus voorafgaand aan een evt. woningtoewijzing, de meest recente geregistreerde inkomensverklaring van de Belastingdienst van u en uw evt. partner. U kunt deze gratis opvragen via de Belastingtelefoon: 0800 – 05 43 of via www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoe-kom-ik-aan-een-inkomensverklaring. Wijkt uw huidige inkomen af? Lever dan ook de recente loongegevens aan. Zorg dat u uw BSN nummer bij de hand heeft. Let op: het inkomen van meeverhuizende personen die geen kinderen van u zijn, telt ook mee. Heeft u geen toegang tot internet? Neem dan gerust contact met ons op of kom langs bij ons op kantoor.

Het is belangrijk dat uw inschrijfgegevens kloppen om op de juiste huurwoningen te kunnen reageren. Wij vragen uw inschrijfgegevens up-to-date te houden en wijzigingen via het wijzigingsformulier op onze website door te geven. 

Jongere tot 23 jaar

Jongere tot 23 jaar hebben slechts recht op huurtoeslag indien de huurprijs niet hoger is dan €417,34, hun inkomen niet hoger is dan €22.400. 

Schema passend toewijzen

Om het voor u wat duidelijker te maken hebben wij de grenzen (prijspeil 2018) in het onderstaande schema verwerkt. 
Heeft u hierover nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 0492 – 32 44 05.

Schema 2018:Passend toewijzen PeelrandWonen

 

0492 - 32 44 05
Aanmelden nieuwsbrief
Terug naar boven