ZoekenMenu

Prestatieafspraken

De gemeente Boekel, Huurdersraad Onder de Pannen en Stichting PeelrandWonen komen ieder jaar Prestatieafspraken overeen. Deze afspraken gaan over beschikbaarheid en betaalbaarheid, voornemens tot verkoop van sociale huurwoningen, plannen voor de realisatie van nieuwbouw, investeringsplannen voor duurzaamheid en kwaliteit van de woningen, huisvesting van specifieke doelgroepen en de inzet op leefbaarheid.

Deze afspraken kunt u lezen in onderstaande documenten:

Prestatieafspraken 2020

Prestatieafspraken 2019

Terug naar boven