ZoekenMenu

Aanvraagformulier urgentie

• Meer informatie over urgentie

Voorwaarden Urgentie

Indien u niet voldoet aan de gestelde voorwaarden zoals op onze website wordt vermeld, is het niet mogelijk om urgentie bij ons aan te vragen tevens dient u bij ons als woningzoekende geregistreerd te staan.

Voordoet u wel aan de voorwaarden dan dient u hiervoor onderstaand formulier in te vullen en de gevraagde bewijsstukken aan te leveren. Indien er bewijsstukken ontbreken of het formulier is niet volledig ingevuld dan wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

Bewijsstukken:

Om uw aanvraag te beoordelen dient u een aantal bewijsstukken in te leveren. Welke bewijsstukken dat zijn vindt u aangegeven in dit formulier. Heeft u nog andere bewijsstukken die uw verhaal ondersteunen? Voeg deze dan ook toe. U kunt alles in één bestand scannen en deze als bijlage onderaan dit formulier toevoegen. Lukt het niet om nog meer toe te voegen als bijlagen dan kunt u de bijlagen ook mailen via info@peelrandwonen.nl onder vermelding van Aanvraag urgentie en NAW gegevens.

Uw gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt om op uw aanvraag te reageren. Zie ook onze Privacyverklaring.

 

Persoonlijke gegevens aanvrager
Man
Vrouw
Zelfstandig in een huurwoning
Eengezinswoning
Flat/app.met lift
Flat/app. zonder lift
Studio/kamer
Zelfstandig in eigen koopwoning
Inwonend
Tijdelijk/antikraak
Anders:
Persoonlijke gegevens partner
Niet van toepassing
Ja
Man
Vrouw
Inkomensgegevens
Inkomen uit arbeid
Inkomen uit uitkering
Inkomen uit partner alimentatie
Nee
Ja
Gegevens gezinssamenstelling
Ja
Nee
Indien u meeverhuizende kinderen heeft vult u hier in: het aantal kinderen, meisje/jongen, geboortedatum.
Kopie geldig ID-bewijs van aanvrager en evt. partner
Uittreksel bevolkingsregister met huishoudsamenstelling en adreshistorie (max. 3 mnd oud)
Meest recente inkomensverklaring van Belastingdienst (opvragen via 0800-0543)
3 meest recente loonstroken en/of uitkeringsspecificaties van aanvrager en evt. partner
Verhuurdersverklaring van huidige of laatste verhuurder (n.v.t. bij verlaten van koopwoning)
Bewijs inschrijving/registratie woningzoekende bij PeelrandWonen
Verslag/bewijs van pogingen om zelf een andere woning te zoeken
Toelichting op eigen situatie en bewijsstukken die daarbij horen zoals bijvb:- een echtscheidingsconventant en een ouderschapsplan - verklaringen behandelende specialisten of andere hulpverlenende instanties - aangifte politie (proces-verbaal)
VERKLARING
Hierbij verklaar ik (wij etc.) dat ik de aanvraag naar waarheid en volledigheid heb ingevuld en ga akkoord met uitwisseling van mijn gegevens tussen partijen om deze aanvraag te beoordelen
Ja, ik ga/wij gaan akkoord
TOELICHTING OP UW SITUATIE
Hieronder kunt u de benodigde bewijsstukken als bijlage toevoegen.

* Deze velden zijn verplicht.
Terug naar boven