Peelrand Wonen

Medehuurderschap en inwoning

• Aanvragen medehuurdersschap en inwoning

Medehuurder

Een huurovereenkomst wordt gesloten tussen 2 partijen: de huurder en de verhuurder. In de huurovereenkomst zijn de rechten en plichten van de huurder en verhuurder opgenomen.

Als bij het aangaan van de huurovereenkomst sprake is van twee huurders, dan wordt één van de twee (hoofd) huurder en de andere medehuurder. Voor beiden gelden dan dezelfde rechten en plichten.

Wanneer u gaat samenwonen na het afsluiten van de huurovereenkomst, dan kan er alleen sprake zijn van medehuurderschap door:

Voor het medehuurderschap gelden de volgende criteria:

Een verzoek voor medehuurderschap dient u samen met de huurder schriftelijk in door middel van het aanvraagformulier medehuurderschap en inwoning. U krijgt van ons een reactie op uw verzoek. Als de huurder uit een woning vertrekt en de huurovereenkomst opzegt, kan de achterblijver de huurovereenkomst voortzetten als: er sprake is van bij PeelrandWonen geregistreerd medehuurderschap of medehuurderschap van rechtswege.


Inwoning

Als huurder kunt u toestemming aanvragen voor inwoning van één of meerdere personen. Een inwoner heeft géén recht op het overnemen van de huurovereenkomst.

U kunt het verzoek tot inwoning bij ons schriftelijk aanvragen door middel van het aanvraagformulier medehuurderschap en inwoning. U krijgt van ons een reactie op uw verzoek.

Waarom zou ik toestemming tot inwoning vragen, als er géén recht is op het overnemen of voortzetten van de huuroverkomst?
Het is toch zinvol. Want als u in de toekomst misschien medehuurderschap aan wilt vragen, dan is er al een bewijs dat u gedurende een bepaalde periode een gemeenschappelijke huishouding voert.

Als u een aanvraag voor toestemming indient, weet u meteen of de inwoning is toegestaan of niet. Hiermee kan voorkomen worden, dat u een inwoning later moet beëindigen, omdat de inwoning niet aan de regels voldoet. Bij de aanvraag dient een geldig identiteitsbewijs van de aanvrager(s) en degene voor wie toestemming voor inwoning wordt aangevraagd te worden overlegd.

Wijziging tenaamstelling

De huurovereenkomst loopt door, maar de naam van de oorspronkelijke huurder wijzigt. Dan spreken we van een wijziging van de tenaamstelling.
Dit kan gebeuren als de door PeelrandWonen geregistreerde medehuurder of medehuurder van rechtswege de huurovereenkomst voortzet na het overlijden van de (hoofd)huurder.

Terug naar boven