ZoekenMenu

Onderhoud, reparaties en schade

Samen houden wij uw woning in orde!

Help schade voorkomen! Sluit ramen en deuren als het stormt. Draai radiatoren open als het vriest en maakt kaarsen uit als u de kamer verlaat.


Waar vraagt u reparaties aan?

Bij PeelrandWonen
Meld uw reparatieverzoek op maandag t/m donderdag tussen 08.00 en 09.00 bij Hennie van Alphen. Hij maakt dan direct een afspraak met u. Hennie van Alphen kunt u bereiken op het nummer 0492 - 32 44 05. U kunt ook een online reparatieverzoek indienen. Wilt u een melding doen via uw telefoon? Dat kan met de handige WocoApp. Dowload deze op uw mobiele en u kunt ons heel makkelijk bereiken.

Soms rechtstreeks bij een ander bedrijf


Wie doet wat?

In de complete folder die u kunt downloaden, vindt u terug wat er van u verwacht wordt en wat u van PeelrandWonen mag verwachten.

U doet de kleine klusjes zoals het schoonmaken, bijhouden van de tuin, smeren van hang- en sluitwerk, binnen schilderen, etc.
Wij staan voor u klaar als het gaat om grotere onderhoudswerkzaamheden zoals lekkages, buitenschilderwerk etc. Verder in deze brochure kunt u precies terugvinden wat er van beide partijen verwacht wordt.

Wat doet u bij schade?

Brand, storm, verzakking, instorting, lekkage, leidingbreuk, stroomuitval of verstopping? Het zijn vervelende gebeurtenissen met kans op ernstige schade. In veel gevallen herstellen wij die schade maar niet altijd. Schade aan uw spullen vergoeden wij nooit. Hieronder leest u van verschillende soorten schade wat u moet doen en wie de kosten betaalt.

Schade aan een glasruit
U bent lid van ons glasfonds. Dit kunt u nakijken op het overzicht dat u bij de jaarlijkse huurverhoging ontvangt. Neem in dat geval contact op met ‘Verbruggen Glas & Schilderwerken’. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar op het nummer 06- 54 65 55 66. Laat u uw schade aan een glasruit door een andere firma repareren dan zijn de onkosten voor u. 

Stormschade
Waarneer u schade heeft opgelopen aan uw huurwoning is PeelrandWonen hiervoor verzekerd. Indien er sprake is van schade door verwijtbaar gedrag moet u zelf de kosten betalen. Denk hierbij aan ramen of deuren die u niet heeft afgesloten tijdens de storm.

Inbraakschade
Zodra u aangifte heeft gedaan bij de politie en u ons een kopie van het aangifteformulier heeft overhandigd herstellen wij de schade.

Brandschade
Wij zijn verzekerd voor de schade aan de woning. Voor schade aan uw spullen moet u zich zelf verzekeren.

Waterschade
Voor waterschade aan uw inboedel, bijvoorbeeld vloerbedekking, moet u zichzelf verzekeren (dit valt onder uw inboedelverzekering). Neem ook contact met ons op indien er schade is aan de woning zelf.

Schade aan eigen aanpassingen
De herstelkosten van schade aan eigen aanpassingen in de woning betaalt u altijd zelf. Wij raden u aan hiervoor een goede inboedelverzekering af te sluiten.

 

Planmatig onderhoud:

Planmatig onderhoud is een van de belangrijkste middelen om de kwaliteit van de woningen op peil te houden. Jaarlijks worden daarom bij een groot aantal van onze woningen vernieuwingen aangebracht of herstelwerkzaamheden uitgevoerd.

De terugkerende werkzaamheden bestaan onder andere uit een schilderbeurt, herstellen van kozijnen, ramen of deuren. Soms moeten er grotere klussen gebeuren, zoals het vernieuwen van keukens, sanitair of tegelwerk. Deze werkzaamheden worden veelal uitgevoerd op het moment dat een woning leeg staat. De onderdelen worden op dat moment technisch beoordeelt en indien nodig vervangen.

Op het moment dat een huurder van mening is dat een keuken, toilet of badkamer vernieuwd moet worden,  kan er contact op worden genomen met de technische dienst van PeelrandWonen. Wij beoordelen vervolgens of de desbetreffende onderdelen aan vervanging toe zijn. Deze worden dan in bewoonde staat uitgevoerd.

Jaarlijks wordt het woningbezit van PeelrandWonen geïnspecteerd door ons of door derden. Op basis van die inspectie worden de werkzaamheden voor het opvolgend jaar vastgesteld. Hierbij moet u denken aan het vervangen van de kozijnen, vervangen van daken, vervangen van verwarmingsketels etc. Voorafgaande aan de uitvoering van de werkzaamheden worden de bewoners hierover geïnformeerd.

Ingeval een wooncomplex in aanmerking komt voor renovatiewerkzaamheden worden de bewoners hiervoor vooraf geïnformeerd tijdens een bijeenkomst.

Terug naar boven