ZoekenMenu

Huurtoeslag

Wat is huurtoeslag?

Huurtoeslag is een bijdrage vanuit de overheid in de huurlasten. Deze toeslag wordt uitbetaald door Belastingdienst/Toeslagen.


Proefberekening huurtoeslag:

Op de website van de Belastingdienst www.toeslagen.nl kunt u berekenen of u in aanmerking komt voor huurtoeslag.


Aanvragen huurtoeslag:

Digitaal
Komt u in aanmerking voor huurtoeslag dan kunt u zelf een aanvraag indienen bij Belastingdienst/Toeslagen. Wanneer u een aanvraag doet, dient u in bezit te zijn van een DigiD-code. Deze kunt u aanvragen op
www.digid.nl/aanvragen.

Telefonisch
U kunt ook gratis bellen naar de BelastingTelefoon (0800) 05 43. Houd dan uw Burgerservicenummer bij de hand. De medewerker vraagt naar uw inkomen, huurgegevens en uw gezinssituatie.

Mocht het, na ontvangst van het aanvraagformulier, om een bepaalde reden niet lukken om zelf deze formulieren in te vullen, willen wij u hierbij helpen. Wij vragen u vriendelijk om vooraf te bellen voor een afspraak.
Wij zijn te bereiken via telefoonnummer (0492) 32 44 05.


Wijzigingen:

Het is belangrijk dat u wijzigingen in uw inkomens-, gezins- of leefsituatie zo snel mogelijk doorgeeft aan de Belastingdienst/Toeslagen, dit kan op dezelfde wijze als het aanvragen.
De huurtoeslag kan dan direct worden aangepast aan uw gewijzigde situatie, zodat u niet in de problemen komt wanneer achteraf een deel van de huurtoeslag wordt teruggevorderd.

Terug naar boven