ZoekenMenu

Huurtoeslag

Wat is huurtoeslag?

Huurtoeslag is een bijdrage vanuit de overheid in de huurlasten. Deze toeslag wordt uitbetaald door Belastingdienst/Toeslagen.


Proefberekening huurtoeslag:

Op de website van de Belastingdienst www.toeslagen.nl kunt u berekenen of u in aanmerking komt voor huurtoeslag.


Aanvragen huurtoeslag:

Digitaal
Komt u in aanmerking voor huurtoeslag dan kunt u zelf een aanvraag indienen bij Belastingdienst/Toeslagen. Wanneer u een aanvraag doet, dient u in bezit te zijn van een DigiD-code. Deze kunt u aanvragen op
www.digid.nl/aanvragen.

Telefonisch
U kunt ook gratis bellen naar de BelastingTelefoon (0800) 05 43. Houd dan uw Burgerservicenummer bij de hand. De medewerker vraagt naar uw inkomen, huurgegevens en uw gezinssituatie.


Wijzigingen:

Het is belangrijk dat u wijzigingen in uw inkomens-, gezins- of leefsituatie zo snel mogelijk doorgeeft aan de Belastingdienst/Toeslagen, dit kan op dezelfde wijze als het aanvragen.
De huurtoeslag kan dan direct worden aangepast aan uw gewijzigde situatie, zodat u niet in de problemen komt wanneer achteraf een deel van de huurtoeslag wordt teruggevorderd.

Terug naar boven