Peelrand Wonen
Karin Priem - Mens

Karin Priem - Mens

directeur-bestuurder

Karin is als directeur-bestuurder eindverantwoordelijke van PeelrandWonen. Zij zet de strategische richting van onze organisatie uit, neemt de benodigde besluiten en geeft leiding aan de medewerkers.

Contactgegevens

Neem contact op met Karin via karin@peelrandwonen.nlTerug naar team

Terug naar boven