Peelrand Wonen

Bezwaar maken

Elke huurder krijgt elk jaar vóór 1 mei een brief met de nieuwe huurprijs die vanaf 1 juli van dat jaar ingaat. Bent u van mening dat uw huurprijs onjuist is dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Er zijn maar een paar situaties waarin u bezwaar kunt maken:

Redenen bezwaar inkomensafhankelijke huurverhoging:

Kijk voor meer informatie en uitleg over de redenen om bezwaar te maken op de website van de Woonbond

 

Alleen als één van deze situaties van toepassing is, heeft bezwaar maken zin.
U kunt tot 1 juli 2024 bezwaar indienen bij ons.
In dit schriftelijke bezwaar dient u op inhoudelijke gronden aan te geven waarom u bezwaar maakt. U kunt dit bezwaar sturen naar: PeelrandWonen, Postbus 14, 5427 ZG Boekel of mailen naar info@peelrandwonen.nl. Met daarin de volgende informatie:
- dat u het niet eens bent met de huurverhoging;
- én waarom u het niet eens bent met de huurverhoging.

Tip: gebruik het formulier Modelbrief "bezwaarschift huurverhoging"


U hoort dan van ons of wij wel of niet akkoord gaan met uw bezwaar.
Wij reageren schriftelijk op uw bezwaar. Mocht u het nog niet eens zijn met onze reactie, dan kunt u uw bezwaar indienen bij de huurcommissie.

Komen we er samen niet uit en u wilt uw bezwaar voorleggen aan de Huurcommissie? Dan sturen wij uw brief met onze reactie door aan de Huurcommissie.

Na 1 juli 2024 moet u uw bezwaar direct naar de Huurcommissie sturen. Ga dan naar Huurcommissie en start een procedure tegen de huurverhoging. U kunt tot 1 november 2024 deze procedure opstarten bij de Huurcommissie. 

Let op: een procedure bij de Huurcommissie kan u geld kosten. Dit is het geval wanneer de Huurcommissie u ongelijk geeft.

Kan ik mijn bezwaar tegen de huurverhoging intrekken?
Wanneer wij aan de Huurcommissie vragen de huurverhoging te beoordelen, kan het gebeuren dat PeelrandWonen gelijk krijgt En u als huurder ongelijk, dan moet u niet alleen de huurverhoging betalen maar ook de kosten voor de procedure. Dit is € 25. Wilt u dat niet? Laat PeelrandWonen dan zo snel mogelijk weten dat u uw bezwaar intrekt en vraag ons om de procedure te stoppen.

Let op: Als u uw bezwaar intrekt, betekent dit dat u alsnog akkoord gaat met de huurverhoging. U moet de huurverhoging dan betalen. 

Onderhoudsklachten?
Wanneer er onderhoudsproblemen zijn, moet u de huurverhoging wel betalen. 
Heeft u een klacht over onderhoud aan uw woning? Deze kunt u hier aan ons melden. Hiervoor geldt een andere procedure.

Terug naar boven