Peelrand Wonen

Bezwaar maken

Elke huurder krijgt elk jaar vóór 1 mei een brief met de nieuwe huurprijs die vanaf 1 juli van dat jaar ingaat. Bent u van mening dat uw huurprijs onjuist is dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Er zijn maar een paar situaties waarin u bezwaar kunt maken:

 

Alleen als één van deze situaties van toepassing is, heeft bezwaar maken zin.
U kunt tot 1 juli 2023 bezwaar indienen bij ons.
In dit schriftelijke bezwaar dient u op inhoudelijke gronden aan te geven waarom u bezwaar maakt. U kunt dit bezwaar sturen naar: PeelrandWonen, Postbus 14, 5427 ZG Boekel of mailen naar info@peelrandwonen.nl. Met daarin de volgende informatie:
- dat u het niet eens bent met de huurverhoging;
- én waarom u het niet eens bent met de huurverhoging.

U hoort dan van ons of wij wel of niet akkoord gaan met uw bezwaar. Wij reageren schriftelijk op uw bezwaar. Mocht u het nog niet eens zijn met onze reactie, dan kunt u uw bezwaar indienen bij de huurcommissie.

Komen we er samen niet uit en u wilt uw bezwaar voorleggen aan de Huurcommissie? Dan sturen wij uw brief met onze reactie door aan de Huurcommissie.

Na 1 juli 2023 moet u uw bezwaar direct naar de Huurcommissie sturen. Ga dan naar Huurcommissie en start een procedure tegen de huurverhoging. U kunt tot 1 november 2023 deze procedure opstarten bij de Huurcommissie. 

Let op: een procedure bij de Huurcommissie kan u geld kosten. Dit is het geval wanneer de Huurcommissie u ongelijk geeft.

Kan ik mijn bezwaar tegen de huurverhoging intrekken?
Wanneer wij aan de Huurcommissie vragen de huurverhoging te beoordelen, kan het gebeuren dat PeelrandWonen gelijk krijgt En u als huurder ongelijk, dan moet u niet alleen de huurverhoging betalen maar ook de kosten voor de procedure. Dit is € 25. Wilt u dat niet? Laat PeelrandWonen dan zo snel mogelijk weten dat u uw bezwaar intrekt en vraag ons om de procedure te stoppen.

Let op: Als u uw bezwaar intrekt, betekent dit dat u alsnog akkoord gaat met de huurverhoging. U moet de huurverhoging dan betalen. 

Onderhoudsklachten?
Wanneer er onderhoudsproblemen zijn, moet u de huurverhoging wel betalen. 
Heeft u een klacht over onderhoud aan uw woning? Deze kunt u hier aan ons melden. Hiervoor geldt een andere procedure.

Terug naar boven