Peelrand Wonen

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Ook dit jaar kan het zijn dat uw huur per 1 juli hoger wordt als u meer hebt verdiend. Wij vinden het namelijk belangrijk dat iedereen een geschikte prijs betaalt om te wonen. Een prijs die past bij uw situatie en met hoeveel mensen u samenwoont. Verdient u meer? Dan kunt u een hogere huur betalen. Dit staat ook in de wet.

Krijgt u een inkomensafhankelijke huurverhoging omdat uw inkomen over 2021 hoger is?
Dan krijgt u voor 1 mei een brief van ons over deze huuraanpassing. Hoeveel de huur omhoog gaat, is voor iedereen verschillend. Voor het bepalen of u in per 1 juli 2023 een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgt, wordt gekeken naar het inkomen dat uw huidig huishouden twee jaar geleden had.

Inkomens opgevraagd bij de Belastingdienst
Voor de huuraanpassing hebben wij van sommige huurders informatie over het inkomen opgevraagd bij de Belastingdienst. De Belastingdienst vertelt ons niet hoeveel u heeft verdiend. Alleen in welke inkomenscategorie uw inkomen valt: laag, midden of hoog.

Om een inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2023 te krijgen moet uw inkomen in de categorie midden of hoog vallen. 
Hieronder staat hoeveel het inkomen dan is.

Categorie hoog midden inkomen: (huur gaat € 40 omhoog)
Woont u alleen? Dan heeft u een hoog middeninkomen als u tussen de € 48.836 en € 57.573 per jaar verdient. Woont u met meer mensen in één huis? Dan heeft u een hoog middeninkomen als u gezamenlijk tussen de € 56.513 en € 76.764 per jaar verdient.


Categorie hoog inkomen: (huur gaat € 80 omhoog)

Woont u alleen? Dan heeft u een hoog inkomen als u € 57.573 of meer per jaar verdient. Woont u met meer mensen in huis? Dan heeft u een hoog inkomen als u gezamenlijk € 76.764 of meer per jaar verdient.

Let op: bij een meerpersoonshuishouden wordt van inwonende kinderen die op 1 januari 2023 jonger zijn dan 23 jaar alleen het inkomen meegeteld dat boven € 21.835 uit komt (aftrek van € 21.835, maar uitkomst niet minder dan € 0).

Heeft u een inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen? Maar:

Dan kunt u ons vragen om de inkomensafhankelijke huurverhoging te verlagen. Geef 'uw bezwaar' door vóór 1 juli 2023. Dit kan per e-mail of per brief. 
Is na de beoordeling uw bezwaar terecht, dan wordt de huurverhoging aangepast naar wat passend is. Dit kan zijn: een lagere inkomensafhankelijke huurverhoging of een huurverhoging zonder inkomensafhankelijk deel.

Bent u niet eens met onze beoordeling? Dan sturen wij uw bezwaar door naar de Huurcommissie. Let op: Krijgt u ongelijk? Dan moet u de Huurcommissie € 25,- betalen. 

Huurverlaging aanvragen op basis van inkomensdaling na inkomensafhankelijke huurverhoging
Mijn inkomen is gedaald na de inkomensafhankelijke huurverhoging. Heeft u in de afgelopen drie jaar één of meerdere keren inkomensafhankelijke huurverhoging gehad? En is uw inkomen daarna gedaald? Dan kunt u uw verhuurder vragen om die inkomensafhankelijke huurverhoging(en) te corrigeren. Terugdraaien is niet mogelijk. Wel kunt u in aanmerking komen voor verlaging van het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging. Dit kan als uw inkomen is gedaald tot onder de nu geldende grens voor inkomensafhankelijke huurverhoging. U ontvangt geen geld terug, maar u krijgt dan een nieuwe huurprijs. Hier leest u hoe u dat doet.

Meer informatie
Op de website van de Woonbond leest u meer over de voorwaarden en regels van de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Terug naar boven