ZoekenMenu

Dakrenovatie voor huurwoningen Helfrichstraat

Voor de huurwoningen aan de Helfrichstraat stond dit jaar de vervanging van het dak op het programma. Voor een dergelijke ingreep is het belangrijk dat er vooraf een grondig onderzoek plaatsvindt. Hiervoor hebben we het bureau Fier Dakcontrol uitgenodigd om samen met ons dit project vorm te geven.

Dit bureau is volledig op de hoogte van

de huidige regels en planaanpak omtrent dakrenovaties en heeft dan ook een gedegen advies afgegeven. Ook bij dit project zijn er verschillende partijen aan het rekenen gegaan voor een prijsaanbieding waarbij we de meest gunstige offerte één- op één hebben doorgezet naar de particuliere woningeigenaren. Deze bewoners hebben dus een aanbieding ontvangen om tegen betaling mee te doen in dit project. Helaaszijn er geen particuliere bewoners die ‘meeliften’ met deze werkzaamheden.


De werkzaamheden

Bij de werkzaamheden aan het dak wordt het volledige dak vervangen door nieuwe geïsoleerde dakplaten met nieuwe dakpannen. Ook worden de goten, hemelwaterafvoeren en de dakranden met overstekken vernieuwd.


Vogelvides

Bij de aanpak van de daken hebben we rekening gehouden met mogelijke broedplaatsen van vogels. Om te voorkomen dat deze straks op plaatsen gaan broeden die daarvoor niet geschikt zijn hebben we voorzien in zogenaamde vogelvides. Dit zijn afgeschermde openingen ter plaatse van de dakvoet waar bijvoorbeeld een huismus een mooi nestje kan bouwen. Dit levert geen schade of vervuiling aan de woning op. Op deze manier werken we mee aan het behoud van de verschillende vogelsoorten in de omgeving.


Schoorstenen

Voor de schoorstenen hebben we vanuit technisch oogpunt gekozen om deze te handhaven en te voorzien van overzetschoorstenen die vanaf de weg nauwelijks te onderscheiden zijn van traditioneel gemetselde schoorstenen. Met de gekozen aanpak moeten de daken aan de Helfrichstraat weer tientallen jaren meekunnen en gaan ze ook de nodige energiebesparing voor onze huurders opleveren.

 

Dakrenovatie Helrichstraat Boekel

Naar het overzicht
Terug naar boven