ZoekenMenu

De eerste weken van Martijn, onze nieuwe Directeur-Bestuurder

Op 1 juni 2018 ben ik, Martijn van Straaten, begonnen als Directeur-Bestuurder bij PeelrandWonen. Tijdens de huurderavond op 22 mei had ik met een aantal van u al een eerste kennismaking. Ik heb mij daar persoonlijk voorgesteld en gevraagd: Wat wilt u mij meegeven? Op deze vraag werd met post-its enthousiast gereageerd en deze reacties geven mij al snel een eerste beeld over wat er bij u leeft. Weten wat uw behoefte is, is namelijk voor mij belangrijk om vanuit PeelrandWonen de goede dingen te kunnen blijven doen.

En wat voor reacties kwamen er dan zoal? “Op de 1e plaats veel wijsheid en succes met je nieuwe baan”, las ik op één van de eerste briefjes. En dat is natuurlijk altijd leuk. Het viel op dat iets meer dan de helft van de briefjes ging over reparatieverzoeken. Daarbij zaten verzoeken welke nog niet bij ons bekend waren, maar ook verzoeken welke wel al in behandeling waren, maar waarvan de bewoner niet wist hoe ver het er nu mee staat. Om te beginnen moet ik daarbij eerlijk zeggen dat ik persoonlijk niet al deze verzoeken ga oppakken. Mocht u een reparatieverzoek hebben of een andere vraag voor een technische aanpassing, dan kunt u hiervoor op maandag tot en met donderdag bellen tussen 8.00u en 9.00u met Hennie van Alphen. U kunt ook via de website uw reparatie melden op een tijdstip dat het u beter uitkomt. Ook wanneer u wilt weten wat de stand van zaken is, kunt u dan bellen. Daarbij gaan wij binnen PeelrandWonen kijken hoe wij de informatievoorziening naar u verder kunnen verbeteren.

Op een ander briefje stond: “Het vervangen van bijvoorbeeld de badkamer op verzoek”. Het mooie is dat wij dat op dit moment al doen. Op het moment dat u bij ons een aanvraag indient voor het vervangen van het toilet, de badkamer of de keuken, kijken wij of de leeftijd van de keuken dusdanig is, dat u in aanmerking komt voor een nieuwe. Daarbij zal vervolgens met u een afspraak worden gemaakt wanneer de vervanging wordt gerealiseerd.

Bij de Nul-op-de-meter woningen aan de Boekweit, wordt er naast de huur een, zogenaamde, EnergiePrestatieVergoeding in rekening gebracht. Daarbij hadden de bewoners vragen over de hoogte van deze vergoeding en of dit niet te veel was in vergelijking wat je van een energievriendelijke woning mag verwachten. Hier gaan wij nader naar kijken en de bewoners van de Boekweit krijgen in deze nog een reactie van ons.

Tenslotte waren er diverse, meer algemene, opmerkingen over bijvoorbeeld de hoogte van de huren en de toewijzing van de woningen. Daarbij wil ik benadrukken dat het bieden van betaalbare woningen voor PeelrandWonen met stip op 1 staat. Daarbij moet de woning niet alleen betaalbaar zijn, maar u moet er ook prettig kunnen wonen met uw buren. PeelrandWonen is Partner in Duurzaam Wonen. En dat betekent dat wij nu willen voorzien in de behoeften van mensen die ons nodig hebben om prettig en betaalbaar te kunnen wonen, zonder dat de behoeften van onze toekomstige generatie daarbij in gevaar komt. In dat kader moeten er ook keuzes gemaakt worden, zodat niet alleen u, maar iedereen, zo optimaal mogelijk wordt geholpen en kan genieten van het wonen.

Met hartelijke groet,

Martijn van Straaten

Directeur-Bestuurder

Naar het overzicht
Terug naar boven