ZoekenMenu

Enerverend jaar voor HR onder de pannen

Volgend jaar wordt een enerverend jaar voor de Huurdersraad (HR) “Onder de Pannen”. De invloed van huurders kan een stuk groter worden. Maar of er voldoende invloed komt om de huren betaalbaar te houden moet nog blijken. Verderop op in dit bericht  meer hierover. Eerst een kort verslag over de onlangs gehouden huurdersbijeenkomst.

 

Huurdersbijeenkomst op 27 november jl.

Op de laatste donderdagavond in november was de tweede huurdersbijeenkomst in 2014. Als altijd was er een gemoedelijke sfeer. Dit maal sprongen er drie onderwerpen in het oog, die elk kort beschreven worden. Het eerste onderwerp was de schenking van het positieve saldo dat overbleef na de opheffing van de Huurdersbelangenvereniging Onder de Pannen.

Voorzitter Gérard van Berlo hield een boeiend betoog over de activiteiten van Stichting de Speeltrein. Verspreid over Boekel richten zij speelterreinen in met vaak zelf opgeknapte speeltoestellen. Ook het onderhoud wordt door de vele vrijwilligers gedaan. Onder de indruk van de prestaties van de Speeltrein besloot ruim driekwart van de aanwezigen de cheque van € 800,-- aan de stichting te geven. In zijn dankwoord zegde dhr. van Berlo toe in het komend voorjaar te laten weten waaraan de schenking dan is besteed.

Het tweede onderwerp was de ondernemingsvisie van PeelrandWonen. Alle huurders hebben het handzame boekje thuis in de bus gekregen. Directeur Sjraar Canjels legde uit dat PeelrandWonen bestaat om er vooral voor te zorgen dat mensen met een kleinere beurs goed
en betaalbaar kunnen wonen. Ook duurzaamheid is belangrijk. Voor de komende jaren wordt gewerkt aan een betere bereikbaarheid en dienstverlening, waarbij rekening wordt gehouden aan de behoeften van de huurders. De HR Onder de Pannen is namens de huurders de belangrijkste belangenhouder en zal nauw betrokken worden bij de ontwikkelingen.

Voor het derde onderwerp gaf Joris van Gemert een doorkijkje naar het onderhoud in het komende jaar. Inmiddels een traditie aan het einde van het jaar Het onderhoudsprogramma voor 2015 blijkt omvangrijker dan dat van 2014:

  • circa 21 CV-ketels worden vervangen door HR-combiketels;
  • bij twee complexen worden kozijnen en daken vervangen, waardoor ook de isolatie sterk wordt verbeterd;
  • van ongeveer 100 woningen worden de buitenkozijnen opnieuw geschilderd. Van een enkele woning ook het gevelmetselwerk;
  • bij verschillende woningen worden renovaties aan de douche, keuken en of toiletruimte uitgevoerd;
  • bij enkele woningen worden de vloerluiken vervangen;
  • de bestrating op de Kloosterlaan wordt vervangen.

De volgende huurderbijeenkomst is gepland op 2 april 2015. Noteer deze datum alvast in uw agenda, u bent van harte welkom!

Naar het overzicht
Terug naar boven