ZoekenMenu

Groot deel van onze huurders krijgt dit jaar géén huurverhoging

16-04-2019

PeelrandWonen heeft dit jaar in overleg met Huurdersraad Onder de Pannen haar huurbeleid aangepast. Voor iedere woning is de streefhuur opnieuw vastgesteld. 280 huurders met een huidige huur onder de streefhuur krijgen de wettelijk toegestane huurverhoging van inflatie + 2,5%, zijnde 4,1% in totaal. Daartegenover staat dat 340 huurders met een huidige huur gelijk aan of boven de streefhuur géén huurverhoging krijgen.

Martijn van Straaten, directeur-bestuurder van PeelrandWonen, legt uit dat met dit beleid de huren voor vergelijkbare woningen nu ook gelijk worden getrokken. Regelmatig komt het nog voor dat je in een straat voor een zelfde huurwoning zeer verschillende huurprijzen ziet. Veelal heeft dit te maken met verschillende perioden waarin men is gaan huren en waarbij steeds een ander beleid gehanteerd is. Dit voelt niet eerlijk. Waar woningen vrijwel gelijk zijn, zou de huur dat ook moeten zijn.

De totale huurinkomsten stijgen met deze huuraanpassing alleen inflatievolgend met 1,6%. Deze lichte stijging heeft PeelrandWonen nodig om aan haar opgaven blijvend invulling te kunnen geven.

 

6 vaste sociale huurprijzen

Het huurbeleid is aangepast naar 6 vaste sociale huurprijzen. Voorheen was de streefhuur van een woning gebaseerd op 70% van de maximaal redelijke huur volgens het woningwaarderingsstelsel. Aangezien deze methode nog wel eens wijzigt, verandert deze streefhuur ook vrijwel jaarlijks. Dit is lastig uit te leggen. Om deze schommelingen op te vangen zijn deze streefhuren afgerond naar 6 huurklassen (van € 424,44 – € 485,45 – € 546,46 – € 607,46 – € 651,03 en € 720,42). Nieuwe verhuringen gaan reeds volgens dit beleid. De huidige huurders zullen de komende jaren geleidelijk naar de bij hun woning horende streefhuur groeien.

 

Reactie huurders

Huurdersraad Onder de Pannen heeft PeelrandWonen positief geadviseerd betreffende deze beleidswijziging. Huurprijzen worden hiermee duidelijker en beter vergelijkbaar. Daarnaast is een belangrijk effect van deze wijziging dat er aanzienlijk meer woningen zijn ingedeeld in de lagere huurprijsklassen dan met het vorige beleid en dat er daardoor meer woningen beschikbaar en betaalbaar zijn voor de sociale doelgroep.

Op maandagavond 15 april 2019 werd het beleid op de huurdersavond in Nia Domo toegelicht aan de huurders. Daarbij kon het rekenen op begrip van de huurders en gaf de wijziging nauwelijks aanleiding tot vragen. De komende week ontvangen de huurders van PeelrandWonen een brief met wat de huuraanpassing dit jaar voor hun persoonlijk betekent.

Meer informatie over huurverhoging 2019 leest u hier

Naar het overzicht
Terug naar boven