ZoekenMenu

Succesvolle huurdersmiddag in Nia Domo

Op 12 november hield Huurdersraad Onder de Pannen samen met PeelrandWonen haar halfjaarlijkse huurdersbijeenkomst. Ondanks het slechte weer, waren er toch weer zeker circa 40 huurders met wie wij in gesprek konden gaan. Deze keer was het onderwerp Communicatie. Na een presentatie van directeur, Martijn van Straaten, over het onderwerp Communicatie, gingen wij in groepjes in gesprek om gezamenlijk te kijken waar kansen tot verbetering liggen. Aan het eind van de bijeenkomst werden de adviezen aan de Huurdersraad en PeelrandWonen meegegeven. Deze adviezen zijn voor ons zeer waardevol en wij gaan daar ook zeker mee aan de slag.

Communicatiemiddelen

Sinds dit jaar gaat alle algemene communicatie van PeelrandWonen digitaal. Daarbij maken wij gebruik van onze website, maar sinds kort ook van Facebook. Het niet meer sturen van een, relatief duur, magazine, bespaart ons veel geld. Dit kunnen wij vervolgens weer voor andere doeleinden inzetten. Maar met deze communicatiewijze zijn er ook mensen die onze berichtgeving missen. Het niet meer maken van het magazine werd door de huurders wel begrepen, maar een soort van tussenvorm blijkt wel gewenst. Daarbij werd een periodieke berichtgeving in het weekblad Boekel-Venhorst gesuggereerd. Een goed idee, dat wij momenteel verder aan het uitwerken zijn.

Maar daarnaast moeten wij constateren dat onze maatschappij steeds digitaler wordt. Het regelen van zaken via de computer wordt steeds meer ‘gewoon’. Het leren omgaan met deze middelen levert een belangrijke bijdrage aan het zelf kunnen regelen van uw zaken. Veelal zijn er mensen in de omgeving die u hierbij willen helpen, maar dat is niet altijd het geval. Wist u dat u via het Taalhuis Boekel ook een cursus computeren kunt volgen? Klik hier voor de folder.

Reparatieverzoeken

Op het moment dat er iets in de woning kapot is, is er in basis al sprake van een vervelende situatie. Als huurder wil je graag dat dit goed en snel wordt opgelost. Gedurende het proces wil je graag op de hoogte zijn van wat je mag verwachten. Een reparatieverzoek kan maandag tot en met donderdag tussen 8.00u en 9.00u gemeld worden. U krijgt dan direct onze opzichter aan de telefoon, zodat hij een goede beoordeling van uw verzoek kan doen. Lang niet iedereen is in de gelegenheid om gedurende dit tijdstip te bellen. Daarom kunt u een reparatie ook altijd melden via het reparatieformulier op onze website. Indien dit allebei voor u geen mogelijkheid is, neemt u dan contact met ons op. Dan kijken wij samen naar wat wel mogelijk is.

Daarnaast verloopt het reparatieproces soms anders als gewenst. Om hier meer zicht op te krijgen gaat PeelrandWonen de tevredenheid vanaf 2019 maandelijks meten in plaats van 1 keer per jaar. Hierdoor ontvangen wij uw ervaringen sneller en zijn wij in staat om hier ook direct mee aan de slag te gaan. Het meest hoorden wij dat u graag tussentijds op de hoogte wilt worden gehouden over de voortgang. Wij zijn momenteel aan het onderzoeken welk systeem ons hier het best bij kan ondersteunen, want in de drukte van alledag wordt dit inderdaad wel eens vergeten als dit allemaal uit het hoofd moet.

Huurdersraad Onder de Pannen

Lang niet alle huurders waren op de hoogte van de activiteiten of het bestaan van een Huurdersraad. Dit gaan wij, in goed overleg met de Huurdersraad, in 2019 dan ook meer onder de aandacht brengen. Meer informatie kunt u ook vinden op www.hronderdepannen.nl

Deze bijeenkomst vond plaats in de middag. Op de vraag: “Wie was niet gekomen als de bijeenkomst in de avond was georganiseerd?” stak slechts 1 iemand haar hand op. Aangezien een groot gedeelte van onze huurders niet overdag naar onze bijeenkomst kan komen, is besloten om de bijeenkomsten voortaan standaard in de avond te organiseren.

 

Naar het overzicht
Terug naar boven