ZoekenMenu

Toelichting inkomensgrenzen voor sociale huurwoningen

Regelmatig krijgen wij vragen waarom wij inkomensgrenzen hanteren voor ons woningaanbod en of wij hier niet iets soepeler mee om kunnen gaan. Een begrijpelijke vraag waarbij wij echter als PeelrandWonen te maken hebben met wettelijk opgelegde kaders.

Woningcorporaties moeten zich richten op het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen. Dat staat in de Woningwet. Betaalbare huurhuizen mogen wij niet aan iedereen verhuren. Wij moeten ons houden aan wettelijke regels.

Woningcorporaties moeten tenminste 80% van haar woningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 36.798 (prijspeil 2018). Wij mogen maximaal 10% van de vrijkomende woningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tussen € 36.798 en € 41.056 (prijspeil 2018) en maximaal 10% aan de doelgroep boven de € 41.056. Met deze ruimte gaan wij terughoudend om. Het kan namelijk zomaar zijn dat deze ruimte benodigd is voor bepaalde huishoudens, zoals:

  • Huidige huurders die, inmiddels een hoger inkomen hebben, maar gedwongen zijn om te verhuizen door problemen rond gezondheid, veiligheid, sociale factoren, overmacht of calamiteiten;
  • Huurders die (met toestemming van PeelrandWonen) woningen met elkaar willen ruilen.
Naar het overzicht
Terug naar boven