ZoekenMenu

Uw leefbaarheidsinitiatief

Het verbeteren van de leefbaarheid

Elk jaar reserveren wij in onze begroting een bedrag voor het verbeteren van de leefbaarheid rond ons woningbezit. Echter kunt u veel beter aangeven waar dit geld aan uitgegeven zou moeten worden dan wij. Derhalve vragen wij u om creatieve en vernieuwende initiatieven met betrekking tot het bevorderen van de leefbaarheid bij ons in te dienen.

Onder leefbaarheid verstaan wij naast direct zichtbare aspecten, zoals de kwaliteit van het wonen en de woonomgeving, ook aspecten als veiligheid, saamhorigheid en betrokkenheid. Het gaat om alles wat te maken heeft met plezierig wonen en samen leven.

Samen met de gemeente en de huurdersraad bepalen wij welke initiatieven ondersteund worden en in welke mate. Meer informatie over het indienen van uw aanvraag? Klik hier.

Naar het overzicht
Terug naar boven