Peelrand Wonen

Verlengen inschrijving woningzoekenden

Hoofdfoto
Datum: 07-03-2024

Vanaf april 2024 starten we met het verlengen van een inschrijving als woningzoekenden. In maart ontvangen de eerste woningzoekenden hierover een e-mail. Dit zijn woningzoekend die afhankelijk van hun verlengsdatum een email krijgen. Niet iedere woningzoekende krijgt op hetzelfde moment een email om te verlengen. 

Verlengdatum:
Als u bent ingelogd op www.peelrandwonen.nl/account en klikt op "alle gegevens bekijken en wijzigen" vindt u de datum waarvoor u de inschrijving dient te verlengen.

Verlengen inschrijving
U moet de inschrijving periodiek verlengen als u ingeschreven wilt blijven staan als woningzoekende. Een inschrijving is 2 jaar geldig. Als woningzoekende kunt u de de inschrijving telkens met 2 jaar verlengen:

- u ontvangt 2 maanden voor de verlengdatum* een e-mail voor verlenging;
- u controleert uw gegevens en verlengt de inschrijving met 2 jaar;
- indien u de inschrijving niet tijdig verlengt, ontvangt u 2 weken voor de verlengdatum een herinnering;
- heeft u de inschrijving op de verlengdatum niet verlengd, dan wordt u uitgeschreven als woningzoekende. 

* de verlengdatum is gekoppeld aan uw inschrijfdatum. Dit is voor iedere woningzoekende uniek. Heeft u zich ingeschreven op 1 oktober, dan dient u de inschrijving iedere twee jaar voor 1 oktober te verlengen. 

Heeft u zich ingeschreven in een even jaar, dan verlengt u de inschrijving in een even jaar. Bijvoorbeeld: inschrijfdatum 01-05-2022 dan verlengt u de inschrijving voor 01-05-2024. 
U kunt in uw woningzoekendenaccount zien voor welke datum u de inschrijving dient te verlengen. 

Heeft u vragen over het verlengen, dan kunt u contact met ons opnemen via info@peelrandwonen.nl

Naar het nieuwsoverzicht
Terug naar boven