Peelrand Wonen

Jaarlijkse huuraanpassing

Hoofdfoto
Datum: 21-04-2020

Deze week valt bij u weer de brief in de bus over de jaarlijkse huuraanpassing.

In de politiek is al veel gesproken over het wel of niet aanpassen van de huren in deze tijden. Ook wij hebben ons deze vraag gesteld en komen tot de conclusie dat een algemene maatregel niet voor iedereen de oplossing is. Zo kan het zijn dat u volgens ons beleid al geen huurverhoging heeft, maar wel te maken heeft met betalingsproblemen door bijvoorbeeld het wegvallen van uw werk en inkomen. In dit bericht geven wij u meer uitleg.

Gelijke huren voor gelijke woningen.

Het beleid dat wij voor iedereen met een vergelijkbare woning ook een vergelijkbare huur willen, is niet veranderd. Het is nog steeds rechtvaardig dat onze huurders zoveel mogelijk hetzelfde betalen. Voor elke woning is in overleg met Huurdersraad Onder de Pannen een streefhuur bepaald. Dit is de huur die wij eigenlijk voor de woning willen ontvangen en waar wij bestaande huren naar toe willen laten groeien. Vorig jaar zat ongeveer de helft van onze woningen boven deze streefhuur en de andere helft eronder. Door de huuraanpassing van vorig jaar zit dit jaar nog maar 1/3 boven deze streefhuur,  zit 1/3 rond de streefhuur en de resterende 1/3 er onder. Verschillen worden dus al aanzienlijk kleiner.

Voor de huuraanpassing betekent dit dat huurders met een huur boven de streefhuur geen huuraanpassing krijgen. De huurders rond de streefhuur stijgen beperkt, gelijk aan de inflatie. En de huurders met een huur onder de streefhuur krijgen een aanvullende huurverhoging van 2,5%, om met de te lage huur stapsgewijs richting het niveau te stijgen dat andere huurders moeten betalen. De inflatie is landelijk bepaald op 2,6%. De maximale huurverhoging is daarom 5,1%.

De totale huuropbrengsten van PeelrandWonen stijgen met 2,3%

Om in de toekomst duurzaam invulling te kunnen blijven geven aan onze ambities en opgaven, dienen onze huurinkomsten jaarlijks ongeveer gelijk met het inflatiepercentage mee te groeien. Met de huuraanpassing van dit jaar zitten wij iets onder dit inflatiepercentage van 2,6%. Dit percentage is landelijk bepaald naar aanleiding van stijgende kosten. Op dat moment was er nog geen sprake van een crisis ten gevolge van het Corona-virus. De invloed hiervan zal vermoedelijk volgend jaar in de huuraanpassing terug te zien zijn.

Persoonlijke betalingsproblemen? Een persoonlijke oplossing!

In deze tijden maken wij graag het verschil door in te spelen op uw persoonlijke situatie. Heeft u financiële zorgen door de maatregelen rond het Corona-virus of om een andere reden? Bijvoorbeeld omdat u door minder inkomsten moeite heeft of verwacht te krijgen om betalingen te doen, zoals de huur? Twijfel dan niet om contact met ons op te nemen. We begrijpen, zeker in deze tijd, dat het wel eens lastig kan zijn en denken graag met u mee.

Mogelijkheid huurbevriezing

Als u nu een huurverhoging krijgt, dan kan het zijn dat u op basis van uw inkomen en huishoudsamenstelling toch in aanmerking komt voor huurbevriezing. Dit is het geval als u in aanmerking komt voor huurtoeslag en uw huidige huur hoger is dan de bij uw situatie behorende aftoppingsgrens. (Voor 1- en 2 persoonshuishoudens € 619,01 en voor 3- en meerpersoonshuishoudens € 663,40). U dient in dit geval zelf actie te ondernemen, aangezien wij niet kunnen weten voor wie dit aan de orde is. Als u vorig jaar ook gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid, moet u dat dit jaar toch opnieuw doen omdat uw situatie in de tussentijd veranderd kan zijn.

Klik hier voor meer informatie

Naar het nieuwsoverzicht
Terug naar boven