Peelrand Wonen

Cijfers om TROTS op te zijn

Hoofdfoto

 

Elk jaar worden de woningcorporaties in Nederland met elkaar vergeleken. Bij PeelrandWonen zijn wij zeer trots op onze resultaten en gaan wij er vanuit deze mooie lijn ook de komende jaren vast te kunnen houden.

Huurdersoordeel

Kijkend naar de regio (Noord-Oost Brabant) scoort PeelrandWonen gemiddeld het hoogst op de huurderstevredenheid. En wanneer we kijken naar alle 258 woningcorporaties welke deel hebben genomen aan deze vergelijking. Staat PeelrandWonen op een prachtige 5e plek.

  1. Wbv Arnemuiden
  2. Woongoed Middelburg
  3. Wbv Reeuwijk
  4. Brederode Wonen
  5. PeelrandWonen / Bergopwaarts

PeelrandWonen is dan ook bijzonder trots op dit resultaat, hetgeen wij zien als een beloning voor onze persoonlijke mensgerichte aanpak.

Duurzaamheid

Ook op het gebied van de verduurzaming doen wij het goed in vergelijking met de regio, maar ook in vergelijking met de kleine corporaties en geheel Nederland. In geheel Noord-Brabant zijn er slechts 4 corporaties die beter op dit onderdeel scoren. 

Ook het dit jaar opgestarte project voor zonnepanelen op bestaande woningen met Wocozon loopt goed. Inmiddels zijn er op 108 woningen zonnepanelen geplaatst en hebben wij de afgelopen jaren op 78 nieuwbouwwoningen ook al zonnepanelen aangebracht.

Met de voornemens op het gebied van verduurzaming zijn wij zeer goed op koers voor de klimaatdoelstellingen.

Bedrijfslasten

In het verleden zaten wij bij de duurdere corporaties voor de bedrijfslasten, maar waar deze sectorbreed de afgelopen jaren zijn toegenomen, zijn ze bij ons gedaald. In vergelijking met de kleine corporaties zitten wij nu vrijwel gelijk met het gemiddelde. Echter zullen wij naar verwachting nog verder dalen. Zo hebben wij dit jaar de kosten voor ons kantoor kunnen verlagen, door de bovenverdieping te verbouwen naar een bovenwoning, waarmee wij ook weer een woningzoekende erg blij hebben kunnen maken.

 

Factsheet Aedes Benchmark
Naar het nieuwsoverzicht
Terug naar boven