Peelrand Wonen

Energietoeslag minima

Datum: 15-06-2022

Energietoeslag minima

Het kabinet heeft vanwege de stijgende energieprijzen besloten eenmalig 800 euro te geven aan huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. Dit om hen te helpen bij het betalen van de energierekening. Dit voert de gemeente uit.
Gemeente Meierijstad voert deze regeling ook uit voor inwoners van gemeente Boekel.

Wat betekent dit voor de minima in Boekel

U ontvangt al een uitkering

Ontvangt u een uitkering, bijzondere bijstand of minimaregeling in de periode 1 januari en 31 maart 2022 van gemeente Meierijstad? U hoeft zelf niets te doen. U ontvangt uiterlijk vóór 1 mei 2022 € 800,- tegemoetkoming op de bij ons bekende bankrekening.
Ook ouderen met een aanvullende inkomensvoorziening (AIO uitkering) van de Sociale Verzekeringsbank krijgen de tegemoetkoming automatisch.

U ontvangt geen uitkering, maar behoort wel tot de minima

Ontvangt u geen uitkering van gemeente Meierijstad maar behoort u wel tot de minima? Dan kunt u vanaf 1 mei 2022 een aanvraag hiervoor bij ons indienen. Dat kan tot 1 november 2022.

Energietoeslag direct aanvragen

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen als u vragen heeft. Bel naar 14 0413 of mail naar inkomensvoorzieningen@meierijstad.nl

Voorwaarden energietoeslag

U heeft recht op de energietoeslag als u:

  • 21 jaar of ouder bent;
  • in de gemeente Meierijstad, Boekel of Bernheze woont;
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of geldige verblijfsvergunning heeft;
  • een laag (besteedbaar) inkomen heeft.

In Meierijstad, Boekel en Bernheze is een laag inkomen een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm. Dit is netto per maand zonder vakantiegeld. Als alleenstaande of alleenstaande ouder is dit €1.244,54 tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd, en €1.382,89 vanaf de AOW-leeftijd. Bent u getrouwd of woont u samen? Dan is het €1.777,92 tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd, en €1.872,50 vanaf de AOW-leeftijd.

U heeft geen recht op de energietoeslag als u:

  • in een inrichting verblijft;
  • jonger bent dan 21 jaar; en geen bijzondere bijstand voor levensonderhoud ontvangt;
  • jonger bent dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering;
  • bent ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres;
  • inwonend bent bij uw ouders of kinderen.

Twijfelt u of u recht heeft op de energietoeslag?

Bel met een van onze medewerkers via telefoonnummer 14 0413.

Heeft u schulden en is beslag gelegd op uw inkomen door een deurwaarder, of zit u in een schuldregelingstraject MSNP of WSNP? Dan kunt u uw feitelijk besteedbaar inkomen opgeven. Neem eventueel vooraf contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0413 of via mailadres inkomensvoorzieningen@meierijstad.nl. Heeft u volgens het aanvraagformulier geen recht op de energietoeslag omdat uw inkomen net iets te hoog is en vindt u dat u wél in aanmerking zou moeten komen omdat er bijzondere omstandigheden zijn? Neem dan ook contact op met de gemeente.

Meer informatie

Heeft u geldzorgen? Vraag nu al hulp. Of neem contact op met onze medewerkers via schuldhulp@meierijstad.nl

 

Naar het nieuwsoverzicht
Terug naar boven