Peelrand Wonen

Een goede samenwerking met onze Huurdersraad

Hoofdfoto
Datum: 08-09-2022

Gelukkig is er al jaren sprake van een goede samenwerking tussen Huurdersraad Onder de Pannen en PeelrandWonen. Wij trekken samen op om zo goed mogelijk het belang van de huidige en toekomstige huurders van PeelrandWonen te dienen en te komen tot een gedragen volkshuisvestelijk beleid.

Daarbij is het goed om de uitgangspunten en opzet van deze samenwerking met elkaar vast te leggen en regelmatig na te gaan of dit allemaal nog klopt. 

Op 8 september 2022 ondertekenden Ton Constant (voorzitter Huurdersraad Onder de Pannen) en Martijn van Straaten (directeur-bestuurder PeelrandWonen) de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Een korte en krachtige overeenkomst met heldere afspraken. 

Samenwerkingsovereenkomst Huurdersraad Onder de Pannen - PeelrandWonen
Naar het nieuwsoverzicht
Terug naar boven