Peelrand Wonen

Géén huurverhoging in 2021

Hoofdfoto
Datum: 03-03-2021

Goed en kort nieuws: Voor alle huurders van PeelrandWonen geldt dat zij dit jaar geen voorstel krijgen voor verhoging van de huur! Uw huurprijs blijft gelijk of wordt zelfs lager. U ontvangt dit jaar dus geen brief met de jaarlijkse huurprijsaanpassing.
Lees meer op de site van de Woonbond

Eenmalige huurverlaging
In 2021 krijgen huurders met een laag inkomen in een naar verhouding dure huurwoning een huurverlaging. Dit is een landelijke maatregel en bij wet geregeld. Huurders met een kale huurprijs boven € 633,25 (een- en tweepersoonshuishoudens) of € 678,66 (drie of meer personen) per maand én een laag inkomen hebben in 2021 eenmalig recht op huurverlaging. Voor 1 april 2021 ontvangen alle huurders die een huurverlaging krijgen van ons een brief met een voorstel. Huurders die te maken hebben gehad met een inkomensdaling na 2019 kunnen de huurverlaging zelf aanvragen. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website.

Naar het nieuwsoverzicht
Terug naar boven