Peelrand Wonen

Een goede beoordeling van onze belanghebbenden

Hoofdfoto
Datum: 25-11-2020

Een corporatie is wettelijk verplicht haar prestaties voor iedereen te verantwoorden via een visitatie. Een onafhankelijk bedrijf onderzoekt hoe een corporatie haar taken uitvoert, zoals huisvesting van bepaalde groepen, of woningverbetering. Ook de financiën en de organisatie worden beoordeeld.

Maatschappelijk belang

Hoe betrekt de corporatie de huurdersraad en de huurders bij haar beleid? Hoe duurzaam zijn de woningen, in welke staat, hoe betaalbaar? Wat doet ze aan verbetering van de leefbaarheid in de wijk? De visitatie levert veel aanknopingspunten om de prestaties van de corporatie te verbeteren. De focus ligt daarbij op de toegevoegde waarde voor de samenleving. Daarom hebben uw huurdersorganisatie en ook de gemeente een belangrijke inbreng.

Resultaten

In 2020 is PeelrandWonen weer gevisiteerd. De visitatie betreft de periode 2015-2019. Als sterke punten werden benoemd:

+ PeelrandWonen bouwt veel

+ PeelrandWonen heeft lage huurachterstanden

+ PeelrandWonen werkt goed in lijn met landelijke duurzaamheidsambitites

+ PeelrandWonen is praktisch en oplossingsgericht

+ PeelrandWonen toetst alle activiteiten op de betekenis voor de huurders

+ PeelrandWonen is lokaal goed geworteld en benaderbaar

De commissie gaf ook een aantal verbetersuggesties mee. Deze lagen met name op het gebied van leefbaarheid. Daarbij is het van belang dat we niet alleen de 'goede dingen' doen, maar dat wij daarover met onze partners ook strategische doelen bepalen voor de langere termijn. Hiervoor gaan wij graag het gesprek aan met de gemeente, zorgpartijen en de huurdersraad.

Het complete visitatierapport en onze bestuurlijke reactie hierop kunt u hier teruglezen.

Naar het nieuwsoverzicht
Terug naar boven