ZoekenMenu

Veel gestelde vragen

1. Wat houdt de maximale inkomensgrens voor een sociale huurwoning in?
Woningcorporaties moeten minimaal 90% van hun woningbezit beschikbaar stellen voor huishoudens met een gezamenlijk belastbaar inkomen tot €39.055 (peil 2020) per jaar. Dit houdt in dat woningzoekenden die meer dan de maximale inkomensgrens per jaar verdienen, niet meer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.

2. Wat is een sociale huurwoning?
Een sociale huurwoning is een huurwoning met een kale huurprijs tot €737,14 (prijspeil 2020). De kale huurprijs is de prijs zonder eventuele servicekosten.

3. Ik ben een huurder, geldt de maximale inkomensgrens ook voor mij?
Nee, dit geldt niet voor u. Ook als uw inkomen hoger is dan de maximale inkomensgrens en uw huurprijs minder is dan de maximale huurprijs, heeft het geen gevolgen voor u. De inkomensgrens geldt alleen op het moment dat er sprake is van een nieuw huurcontract. Dus ook als er sprake is van woningruil. Op het moment dat u wilt verhuizen naar een andere sociale huurwoning dan wordt uw inkomen opnieuw getoetst.   

4. Mijn inkomen is hoger dan de maximale inkomensgrens, kan ik mij dan toch inschrijven?
Ja, u kunt zich wel inschrijven, maar u komt helaas niet in aanmerking voor een sociale huurwoning, wel voor een duurdere huurwoning. Echter PeelrandWonen mag maximaal 10% van het woningbezit vrij besteden voor urgent woningzoekende, kandidaten voor seniorenpluswoningen met CIZ-indicatie én een inkomen hoger dan de maximale inkomensgrens en woningzoekenden met een inkomen hoger dan de maximale inkomensgrens. De kans op een woningaanbieding is daardoor erg klein. U kunt voor duurdere huurwoningen bij particuliere verhuurders terecht.

5. Hoe kan ik mij inschrijven als woningzoekende?
U kunt zich inschrijven via deze website.


6. Hoe kan ik mijn inschrijfgegevens wijzigen?
U kunt uw inschrijfgegevens wijzigen door te mailen naar info@peelrandwonen.nl. Vermeldt daarbij uw voorletter(s), achternaam,  geboortedatum en telefoonnummer.


7. Welk inkomen wordt gebruikt bij het toewijzen van een huurwoning?
Het belastbaar huishoudinkomen van het afgelopen jaar. Dit is het belastbare inkomen van de toekomstige huurder en eventuele partner of meerderjarige medebewoners. Inkomens van inwonende kinderen tellen niet mee.

8. Hoe wordt het belastbaar huishoudinkomen getoetst?
Door middel van een inkomensverklaring van het afgelopen jaar van de Belastingdienst (gratis telefonisch op te vragen via 0800 – 05 43 (duurt 5 werkagen) of online (digitaal is direct in huis) via de website van de Belastingdienst) Deze verklaring heeft u ook nodig van uw eventuele partner of meerderjarige medebewoners (m.u.v. inwonende kinderen)

9. Waarom moet ik mijn inkomen schriftelijk aantonen?
Woningcorporaties moeten aan de accountant aantonen dat zij minimaal 90% van hun sociale huurwoningen aan huishoudens met de maximale inkomensgrens hebben toegewezen. Voldoet de corporatie hier niet aan dan wordt de mogelijkheid om meer nieuwe huurwoningen te bouwen beperkt.

10. Wordt er bij toewijzing van een huurwoning ook gekeken naar vermogen of schulden?
Nee, wij hanteren alleen de inkomenstoets aan de hand van de inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst.

11. Hoe weet ik of ik een woning toegewezen heb gekregen?
Alleen de woningzoekende die als eerste op de rangordelijst staat ontvangt schriftelijk een woningaanbod onder voorbehoud. 

12. Wat is de gemiddelde wachttijd voor een woning?
Dat is verschillend per woningaanbod. De gemiddelde wachttijd is afhankelijk van plaats, type woning, de ligging, de huurprijs, de populariteit van de woning en de hoogte van de inschrijfduur van degene die reageert op het woningaanbod.

13. Wordt de inkomensgrens jaarlijks aangepast?
Ja, deze grens wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd door de overheid.

14. Hoe weet ik of ik recht heb op huurtoeslag?
Het recht op huurtoeslag is afhankelijk van de huurprijs van de woning, uw gemiddeld belastbaar inkomen van het afgelopen jaar, uw vermogen, de grootte van uw huishouden en uw leeftijd. Voor huurwoningen met een huurprijs boven de maximale huurprijs (zie vraag 2.) wordt geen huurtoeslag verleend. U kunt een proefberekening laten maken en huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

15. Ik ben onlangs gaan samenwonen. Hoe kan ik mijn partner aanmelden?
U als hoofdhuurder moet altijd aan ons schriftelijk doorgeven dat er een persoon (ook een uitwonend kind die weer bij u terug komt) bij u in huis komt wonen. U dient dus schriftelijk aan ons toestemming tot inwoning aan te vragen. Dit kunt u bij ons online regelen via regel uw zaken online.

16. Hoe vraag ik medehuurderschap aan?
U kunt online een verzoek tot medehuurderschap indienen vanaf het moment dat u van ons goedkeuring heeft tot inwoning. U dient dan aan te tonen door middel van het uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie (GBA) dat u minimaal twee jaar een gemeenschappelijke duurzame samenwoning had op het betreffende adres. Dit geldt niet voor uw kinderen. 

17. Word je als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt ook medehuurder?
Ja, dat wordt u van rechtswege. Wel is het van belang om ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen door middel van ons online aanvraagformulier met als bijlage een kopie van de trouwakte of uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie (GBA).

18. Hoe kan ik een reparatieverzoek indienen?
Bij voorkeur telefonisch tussen 08:00-09:00 uur ’s morgens van maandag t/m donderdag. U krijgt dan direct onze opzichter aan de telefoon. Als het telefonisch niet lukt dan kunt u online een reparatieverzoek indienen. U kunt ook heel makkelijk uw reparatieverzoeken indienen door gebruik te maken van de WocoApp.

19. Ik wil overlast van mijn buren melden, hoe kan ik dat doen?
Voordat u bij ons overlast meldt, is het belangrijk dat u eerst zelf probeert om de situatie op te lossen. Misschien zijn uw buren niet op de hoogte van het veroorzaken van overlast. Lukt het niet om samen tot een oplossing te komen? Dan kunt u de overlast online bij ons melden.

20. Ik wil mijn woning aanpassen, kan dat?
Ja, tot op zekere hoogte kunt u uw woning aanpassen volgens uw eigen behoefte en inzicht. Kijk verder op deze site bij ZAV aanvragen hoe dit verder geregeld is.

21. De stroom is uitgevallen, wat moet ik doen?
Is bij uw buren ook de stroom uitgevallen? Dan zit het probleem bij de energieleverancier. Is dat niet het geval, dan ligt het meestal aan een apparaat dat kortsluiting maakt. U kunt het volgende doen:

 

 

Terug naar boven